Manažerské účetnictví STORNO

Cena pro ostatní.
 

8 131 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 4

STORNO

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 27. - 29. 2. 2024

Variabilní symbol akce: 60024

Počet hodin pro zápočet do KPV:  21 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 6.098,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 8.131,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P R O G R A M    K U R Z U


ÚTERÝ 27. února 2024         

Ing. Kateřina Knorová, Ph.D., MBA                            13:00 – 18:00 (5 hod.)

 

Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura

Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví

Členění nákladů a jeho využití v manažerském řízení

Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví

Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů

Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám

             

 

STŘEDA 28. února 2024       

Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.                                          9:00 – 12:30 a 13:30 – 15:00 (5 hod.)

 

Systém plánů a rozpočtů

Řízení režijních nákladů

Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů

Metoda standardních nákladů a výnosů

 

STŘEDA 28. února 2024       

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.                                15:00 18:00 (3 hod.)

 

Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů, Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám (dokončení)

Kalkulační systém

Kalkulace plných a variabilních nákladů

Rozhodování na existující kapacitě

 

 

 

ČTVRTEK 29. února 2024               

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.                                9:00 12:30 a 13:30 - 18:00 (8 hod.)

 

Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování

Řízení odpovědnostních středisek

Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek

Vztah manažerského účetnictví k ekonomické teorii

Kritéria měření výkonnosti v manažerském účetnictví

 

 

 

Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.