Manažerské účetnictví

Cena pro ostatní.
 

8 131 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 15

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 3. - 5. 5. 2023

Variabilní symbol akce: 60023

Počet hodin pro zápočet do KPV:  21 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 6.098,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 8.131,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P R O G R A M    K U R Z U


                   

STŘEDA 3. května 2023     
Ing. Kateřina Knorová, Ph.D., MBA             8:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (7,5 hod.)

Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura
Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví
Členění nákladů a jeho využití v manažerském řízení
Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví
Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů
Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám
    

ČTVRTEK 4. května 2023     
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.              9:00 – 12:00 (3 hod.)

Kalkulační systém
Kalkulace plných a variabilních nákladů
Rozhodování na existující kapacitě

Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.                        13:00 – 18:00 (5 hod.)

Systém plánů a rozpočtů
Řízení režijních nákladů
Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů
Metoda standardních nákladů a výnosů


PÁTEK 5. května 2023       
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.               8:30 – 12:00 a 13:00 - 15:00 (5,5 hod.)

Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování
Řízení odpovědnostních středisek
Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek
Vztah manažerského účetnictví k ekonomické teorii
Kritéria měření výkonnosti v manažerském účetnictvíKurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.