Makroekonomie-mikroekonomie 20202

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 18

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 9. - 12. 6. 2020

Variabilní symbol akce: 61120

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodinP R O G R A M    KURZU

 „ MAKROEKONOMIE-MIKROEKONOMIE”

(61120)

 

MIKROEKONOMIE            (13 hodin)

9. června 2020

úterý

9:00 – 12:00

1.      Úvod do mikroekonomie (0,5 hodiny)

a.       mikroekonomické subjekty, jejich cíle, ekonomický koloběh

 

2.      Spotřebitelské chování na trhu zboží a služeb (2,5 hodiny)

a.        celkový a mezní užitek

b.      kardinalistické optimum spotřebitele, odvození křivky poptávky

c.       indiferenční křivky, jejích vlastnosti, linie příjmu a její změny

d.      ordinalistické optimum spotřebitele, odvození křivky individuální poptávky, tržní poptávka

e.       pohyb po křivce poptávky, cenová elasticita a cenová spotřební křivky (PCC)


13:00 – 18:00

f.       posuny křivky poptávky, důchodová elasticita a důchodová spotřební křivka (ICC), Engelova křivka (EC) a Engelova výdajová křivka, křížová elasticita

 

3.      Firma (výrobce) na trhu zboží a služeb (3,5 hodin)

a.       produkční funkce v krátkém období (TPP, APP, MPP), produkční funkce v dlouhém období (izokvanta) a její vlastnosti, nákladové optimum firmy.

b.      náklady firmy v krátkém a dlouhém období (TC, AC, MC)

c.       příjmy dokonale a nedokonale konkurenční firmy (TR, AR, MR)

d.      rozhodování firmy o velikosti produkce v krátkém a dlouhém období, odvození křivky individuální nabídky, tržní nabídka

e.       pohyb po křivce nabídky, posuny křivky, cenová elasticita

 

4.      Rovnováha na dokonale konkurenční trhu (0,5 hodiny)

a.       tržní rovnováha, přebytek spotřebitele a výrobce

b.      změny tržní rovnováhy

 

 

 

 

 

10. června 2020
středa

8:00 – 13:00

5.      Firmy v pozici nedokonalé konkurence (2 hodiny)

a.       monopol maximalizující zisk, neefektivnost monopolu

b.      oligopol, kartel, Cournotův model, Bertrandův model, oligopol s cenovým vůdcem

 

6.      Trh práce (3 hodiny)

c.       příjem z mezního produktu práce (MRPL), mezní náklady na práci (MFCL), optimální množství najímané práce

d.       odvození poptávky po práci v krátkém a dlouhém období, změny poptávky

e.       volba optimálního množství najímané práce monopsonem

f.       individuální a tržní nabídka práce

g.       rovnováha a nerovnováha na dokonale konkurenčním trhu práce

 

14:00 – 17:00


MAKROEKONOMIE          (17 hodin)

7.      Úvod do makroekonomie (2 hodiny)

h.      makroekonomické subjekty, dvou, tří a čtyřsektorová ekonomika

i.        základní makroekonomické agregáty (HDP, nezaměstnanost, míra inflace), jejich výpočet a interpretace

 

 

8.      Určení rovnovážné produkce (4 hodiny)

j.        dvousektorový model

 

11. června 2020
čtvrtek

8:00 – 12:00

 

 

k.      třísektorový a čtyřsektorový model

l.        změny agregátních výdajů, výdajový multiplikátor

 

 

9.      Model  IS_LM, fiskální a měnová politika (2 hodiny)

m.    trh zboží, křivka IS a její posuny

 

 

13:00 – 18:00

 

n.      trh peněz, křivka LM, posuny LM

o.      fiskální a měnová politika, jejich účinnost na produkci

 

10.  Otevřená ekonomika, Mundell-Flemingův model (4 hodiny)

p.      měnové kurzy, parita kupní síly, parita úrokových sazeb, systémy měnových kurzů

q.      platební bilance, běžný účet platební bilance, čisté exporty a reálný měnový kurz

r.        Mundell-Flemingův model, účinnost fiskální a měnové politiky v režimu fixního a flexibilního měnového kurzu

 

12. června 2020
pátek

8:00 – 13:00

11.  Agregátní poptávka a agregátní nabídka, model AD-AS (3 hodiny)

s.       agregátní poptávka (AD), odvození tvaru, posuny křivky

t.        agregátní nabídka (AS), různé koncepty AS, posuny

u.      modelování ekonomické rovnováhy, účinnost fiskální a měnové politiky 

v.      poptávková a nabídková inflace, metody léčení inflace 

 

12.  Substituce míry inflace a míry nezaměstnanosti, Phillipsova křivka (PC) (2 hodiny)

w.     původní mzdově inflační verze PC

x.      Sollow – Samuelsonova cenově inflační verze PC

y.      Friedmanova rozšířená verze PC, adaptivní inflační očekávání

z.       PC a škola racionálních očekávání

 

Změna programu vyhrazena.

 


Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.260,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 9.680,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.