Konsolidovaná účetní závěrka a její audit

Cena pro ostatní.
 

10 842 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 8

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 20. - 23. 11. 2023

Variabilní symbol akce: 61423

Počet hodin pro zápočet do KPV:  28 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.131,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 10.842,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

PROGRAM KURZU:


20. listopadu 2023
pondělí

8:00 – 13:00 hod. (5 hod.)

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D

 

Specifika auditu účetní závěrky skupiny

 

Odpovědnost.

Přijetí zakázky.

Strategie a plán.

Auditor skupiny, auditoři složky.

 

14:15 – 17:15 hod. (3 hod.)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 

Východiska sestavení konsolidované účetní závěrky a související regulace v CZ předpisech / IFRS

Oceňování majetkových účastí s významným vlivem v nekonsolidovaných účetních závěrkách

 


21. listopadu 2023
úterý

8:30 – 10:30 hod. (2 hod.)

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

Materialita.

Reakce na vyhodnocená rizika.

Zpráva auditora.

Další aspekty auditu skupiny.

 

10:45 - 12:15 hod. (1,5 hod.)

13:15 - 16:45 hod. (3,5 hod.)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 

Konsolidace dceřiného podniku – řešení k datu akvizice a v po-akvizičním období

Postupy při změně majetkové účasti beze změny ovládání

Vnitroskupinové vztahy a eliminace jejich dopadu

 

 

22. listopadu 2023      
středa

  8:00 – 12:00 hod. (4 hod.)

13:00 – 16:00 hod. (3 hod.)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 

Ztráta ovládání a související dekonsolidace dceřiného podniku, resp. přechod na jinou účast

Konsolidace zahraniční dceřiné společnosti a související kurzové přepočty

Specifika víceúrovňové konsolidace (konsolidace nepřímé dceřiné společnosti) a související techniky

 

23. listopadu 2023

čtvrtek

  8:00 – 11:00 hod. (3 hod.)

14:30 – 17:30 hod. (3 hod.)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 

Ekvivalenční metoda a účasti s podstatným vlivem a společným vlivem (IFRS)

Vzájemné vztahy a eliminace jejich dopadu v ekvivalenční metodě

Metoda poměrné konsolidace pro konsolidaci společných podniků (CZ)

Vzájemné vztahy a eliminace jejich dopadu v metodě poměrné konsolidace

Společná ujednání v IFRS

Informace zveřejňované v souvislosti s významnými majetkovými účastmi

 

 

Změna programu vyhrazena.