Konsolidovaná účetní závěrka a její audit

Cena pro ostatní.
 

10 842 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 14

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 16. - 19. 5. 2023

Variabilní symbol akce: 60423

Počet hodin pro zápočet do KPV:  28 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.131,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 10.842,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

16. května 2023
úterý

9:00 – 13:00 hod. (4 hod.)

13:30- 17:00 hod. (3,5 hod.)


Cíl a význam konsolidace a sestavování konsolidovaných účetních závěrek.

Normativní úprava konsolidované účetní závěrky (české účetní předpisy a standardy, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví).

Povinnost konsolidace, osvobození od konsolidace, vyloučení z konsolidace.

Ovládání v české legislativě, IFRS, směrnice EU.

Konsolidační celek.

Charakter a míra kategorií významného vlivu (rozhodující vliv, spoluovládání, podstatný vliv) a jejich vliv na volbu konsolidačních metod (propočty vlastnických podílů pro aplikaci konsolidačních metod).

Konsolidační metody a jejich použití – plná metoda (CZ, IFRS), metoda poměrné konsolidace (CZ) a ekvivalenční metoda (CZ, IFRS) – základní principy metod k okamžiku nabytí vlivu.

Účetní zachycení nabytí významného vlivu (konsolidace a ekvivalenční metoda k datu akvizice, resp. nabytí rozhodujícího, společného nebo podstatného vlivu).

Rozdíl z nabytí, ocenění identifikovatelných čistých aktiv, dopad na odloženou daň.

Příklady.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.17. května 2023

středa

8:30 – 13:00 hod. (4,5 hod.)

13:30 - 17:00 hod. (3,5 hod.)

           
Aplikace konsolidačních metod a ekvivalenční metody v poakvizičním období:

- rozvaha,

- výsledovka, výkaz úplného výsledku,

- výkaz peněžních toků,

- výkaz změn vlastního kapitálu,

- konsolidovaná příloha.

Eliminace vnitroskupinových transakcí a zůstatků:

- otevřené zůstatky,

- vzájemný obrat,

- vzájemné peněžní toky,

- vnitroskupinové výsledky.

Příklady.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

 

18. května 2023          
čtvrtek

8:00 – 11:30 hod. (3,5 hod.)

12:30- 17:00 hod. (4,5 hod.)


Případné dokončení předchozího bloku.

Podíly na zisku (dividendy) při aplikaci plné metody a ekvivalenční metody.

Záporný vlastní kapitál jednotky, do níž bylo investováno, k datu účetní závěrky.

Změny vlastnických podílů bez ztráty ovládání.

Ztráta ovládání – dekonsolidace.

Konsolidace dceřiné společnosti – technika simultánní a postupné konsolidace.

Účast na dceřiné, společné a přidružené jednotce v účetní závěrce investora – oceňování.

Další vybrané problémy.

Příklady.

Případně úvod do auditu účetní závěrky skupiny.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

 

 

19. května 2023

pátek   

8:30 – 13:00 hod. (4,5 hod.)

                       

Specifika auditu účetní závěrky skupiny:

Odpovědnost.

Přijetí zakázky.

Strategie a plán.

Auditor skupiny, auditoři složky.

Materialita.

Reakce na vyhodnocená rizika.

Zpráva auditora.

Další aspekty auditu skupiny.
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

 

 

Změna programu vyhrazena.


Cíl a význam konsolidace a sestavování konsolidovaných účetních závěrek.

Normativní úprava konsolidované účetní závěrky (české účetní předpisy a standardy, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví).

Povinnost konsolidace, osvobození od konsolidace, vyloučení z konsolidace.

Ovládání v české legislativě, IFRS, směrnice EU.

Konsolidační celek.

Charakter a míra kategorií významného vlivu (rozhodující vliv, spoluovládání, podstatný vliv) a jejich vliv na volbu konsolidačních metod (propočty vlastnických podílů pro aplikaci konsolidačních metod).

Konsolidační metody a jejich použití – plná metoda (CZ, IFRS), metoda poměrné konsolidace (CZ) a ekvivalenční metoda (CZ, IFRS) – základní principy metod k okamžiku nabytí vlivu.

Účetní zachycení nabytí významného vlivu (konsolidace a ekvivalenční metoda k datu akvizice, resp. nabytí rozhodujícího, společného nebo podstatného vlivu).

Rozdíl z nabytí, ocenění identifikovatelných čistých aktiv, dopad na odloženou daň.

Příklady.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.17. května 2023

středa

8:30 – 13:00 hod. (4,5 hod.)

13:30 - 17:00 hod. (3,5 hod.)

           
Aplikace konsolidačních metod a ekvivalenční metody v poakvizičním období:

- rozvaha,

- výsledovka, výkaz úplného výsledku,

- výkaz peněžních toků,

- výkaz změn vlastního kapitálu,

- konsolidovaná příloha.

Eliminace vnitroskupinových transakcí a zůstatků:

- otevřené zůstatky,

- vzájemný obrat,

- vzájemné peněžní toky,

- vnitroskupinové výsledky.

Příklady.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

 

18. května 2023          
čtvrtek

8:00 – 11:30 hod. (3,5 hod.)

12:30- 17:00 hod. (4,5 hod.)


Případné dokončení předchozího bloku.

Podíly na zisku (dividendy) při aplikaci plné metody a ekvivalenční metody.

Záporný vlastní kapitál jednotky, do níž bylo investováno, k datu účetní závěrky.

Změny vlastnických podílů bez ztráty ovládání.

Ztráta ovládání – dekonsolidace.

Konsolidace dceřiné společnosti – technika simultánní a postupné konsolidace.

Účast na dceřiné, společné a přidružené jednotce v účetní závěrce investora – oceňování.

Další vybrané problémy.

Příklady.

Případně úvod do auditu účetní závěrky skupiny.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

 

 

19. května 2023

pátek   

8:30 – 13:00 hod. (4,5 hod.)

                       

Specifika auditu účetní závěrky skupiny:

Odpovědnost.

Přijetí zakázky.

Strategie a plán.

Auditor skupiny, auditoři složky.

Materialita.

Reakce na vyhodnocená rizika.

Zpráva auditora.

Další aspekty auditu skupiny.
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

 

 

Změna programu vyhrazena.


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

 

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.