Konsolidovaná účetní závěrka a její audit

Cena pro ostatní.
 

10 842 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 4

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 21. - 24. 11. 2022

Variabilní symbol akce: 61422

Počet hodin pro zápočet do KPV:  28 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 8.131,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 10.842,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

PROGRAM KURZU


 21. listopadu 2022

pondělí

9:00 – 13:00 hod. (4 hod.)

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D

 

Specifika auditu účetní závěrky skupiny

 

Odpovědnost.

Přijetí zakázky.

Strategie a plán.

Auditor skupiny, auditoři složky.

 


22. listopadu 2022

úterý

9:30 – 12:30 hod. (3 hod.)

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

 

Materialita.

Reakce na vyhodnocená rizika.

Zpráva auditora.

Další aspekty auditu skupiny.

 

13:00 - 18:00 hod. (5 hod.)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 

Východiska sestavení konsolidované účetní závěrky a související regulace v CZ předpisech / IFRS

Oceňování majetkových účastí s významným vlivem v nekonsolidovaných účetních závěrkách

 

23. listopadu 2022      

středa

8:00 – 12:00 hod. (4 hod.)

13:00 – 17:00 hod. (4 hod.)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 

Konsolidace dceřiného podniku od akvizice až po jeho pozbytí (ztrátu ovládání)

Postupy při změně majetkové účasti beze změny ovládání

Konsolidace zahraniční dceřiné společnosti a související kurzové přepočty

Vnitroskupinové vztahy a eliminace jejich dopadu

Specifika víceúrovňované konsolidace (konsolidace nepřímé dceřiné společnosti) a související techniky

 

24. listopadu 2022

čtvrtek

8:00 – 12:00 hod. (4 hod.)

13:00 – 17:00 hod. (4 hod.)

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

 

Ekvivalenční metoda a účasti s podstatným vlivem a společným vlivem (IFRS)

Metoda poměrné konsolidace pro konsolidaci společných podniků (CZ)

Vzájemné vztahy a eliminace jejich dopadu

Informace zveřejňované v souvislosti s významnými majetkovými účastmi

 

Změna programu vyhrazena. 

 

 Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

 

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.