Konsolidace a podnikové kombinace

Cena pro ostatní.
 

10 325 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 10

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

7. - 11. srpna 2017

Variabilní symbol:

61417

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7 744 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 10 325 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

32

Program:


7. srpna 2017       
pondělí

8:30 - 12:00 hod. (3,5 hod.)   
13:00 – 15:30 hod. (2,5 hod.)

Česká legislativa a IFRS standardy
Konsolidační celek
Konsolidační rozdíl, goodwill
Základní příklady na konsolidaci plná, ekvivalenční a poměrná metoda
Ing. Radka Loja8. srpna 2017
úterý   

8:30 - 12:00 hod. (3,5 hod.)   
13:00 – 15:30 hod. (2,5 hod.)

IFRS standardy
Eliminace vnitroskupinových zůstatků a transakcí
Změny vlastnických podílů bez ztráty ovládání
Ztráta ovládání, dekonsolidace
Ing. Radka Loja


9. srpna 2017
středa

8:30 - 12:00 hod. (3,5 hod.)   
13:00 – 15:30 hod. (2,5 hod.)

Komplexní příklady
Konsolidace zahraničního dceřiného podniku
Ing. Radka Loja


10. srpna 2017
čtvrtek

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00-17:00 (3 hod.)   
1.    Transakce s podniky – podnikové kombinace – akvizice a přeměny (podstata, druhy,  terminologie, specifika zobrazení v účetnictví – metody, oceňování)

2.    Obecné účetní metody pro transakce s podniky a vlastnické transakce (metoda koupě, metoda akvizice, metoda sdílení podílů, metoda nové jednotky), rozdíl z převzetí podniku, tj. GW a diference např. OR k nabytému majetku (podstata, modifikace pojetí a vykazování a využití v průběhu hospodaření podniku)

3.    Majetkové akvizice – prodej a koupě podniku – závodu  a  vklad podniku – závodu nebo jeho části, oceňování z pohledu prodávajícího a z pohledu kupujícího, vkladatele a příjemce vkladů. Příklady.

4.    Kapitálové akvizice  - podstata – účetní řešení v účetnictví obchodní korporace, kupující, prodávající, kupované – ovládnuté obchodní korporace, obrácená (zpětná kapitálová akvizice)
prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.,  Ing. Jiří Šimek

11. srpna 2017   
pátek

8:00 – 12:00 hod. (4 hod.)
13:00- 16:00 hod. (3 hod.)
1.    Přeměny obchodní obchodních korporací – podstata, druhy, obchodněprávní regulace a účetní regulace, oceňování v konečné účetní závěrce, ocenění pro zahajovací rozvahu(y) nástupnické společnosti,  výměnné poměry, doplatky, stanovení výše a struktury vlastního kapitálu  nástupnické (nástupnických společností), eliminace  vzájemných kapitálových i nekapitálových vztahů.
Vypořádání společníků, kteří nesouhlasí s přeměnou. Časový průběh přeměny z hlediska právního, účetního a daňového.
  
2.    Fúze sloučením a splynutím obchodních korporací. Sloučení mateřské a dceřiné společnosti. Příklady na sloučení.

3.    Přeměna: převod jmění na společníka, oceňování, vypořádání menšinových  společníků zanikající dceřiné společnosti. Odlišení: nucený výkup akcií minoritních akcionářů v a.s., která nezaniká (viz zákon o korporacích) Příklad

4.     Rozdělování obchodních korporací (rozštěpením a odštěpením), oceňování pro nástupnické společnosti. Příklady

prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.,  Ing. Jiří Šimek


Změna programu vyhrazena.   


                   


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.