Klub českých turistů potává audit

Klub českých turistů, ič 00505609, poptává zpracování auditorské zprávy k projektu Pěšky pro zdraví s KČT financovanému z Nadace ČEZ. Z grantu byly v projektu vypláceny mzdové náklady, cestovní výdaje, služby (web a grafika, inzerce, audit), celkový rozpočet je 1,033 mil. Kč. Audit je součástí grantu, proto musí být financován v době realizace projektu, tj. do 7. června.

Termín pro podání nabídek je 31. května 2024.

Kontakt: Zdeňka Šrédlová, tel.: 724 076 303, e-mail: zdenka.sredlova@gmail.com