Informační technologie

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 22


Vážení,

 

z důvodu výskytu prvních nemocných nakažených koronavirem v České republice Vám nabízíme ke zvážení, zda se chcete zúčastnit kurz INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE,

který se koná ve dnech 12. – 13.3.2020. Pokud jste v posledních dnech navštívili oblasti (Itálie, Čína, Irán, Jižní Korea apod.), ve kterých se zvýšená nákaza koronavirem prokázala, nebo pokud z  jiných důvodů se tohoto kurzu nechcete zúčastnit, nabízíme Vám možnost odhlášení s tím, že Vám nebude mimořádně účtován storno poplatek. Zaplacená částka by byla plně vrácena na účet, ze kterého jsme platbu obdrželi.

 

Prosíme Vás proto, abyste nám obratem napsali, zda se kurzu INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, konaného ve dnech 12. – 13. 3.2020  zúčastníte.

 

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že dojde-li k velkému množství odhlášení, může být kurz zrušen zcela. O této skutečnosti bychom Vás opět neprodleně informovali.

Zároveň vás upozorňujeme, že se situace může vyvíjet dále a, dojde-li k nařízením vydaným Bezpečností radou státu, bude se Komora takovým nařízením řídit.

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 12. - 13. 3. 2020

Variabilní symbol akce: 60220

Počet hodin pro zápočet do KPV:  10 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 2.420,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 3.227,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P R O G R A M    K U R Z U

„INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ”

(60220)

 

      čtvrtek 12. března 2020

9:00 - 17:00 (7 hod.)                                          doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.

    (12.00 – 13.00: přestávka na oběd)

 

pátek 13. března 2020   
9:00 - 12:00 (3 hod.)                                          Ing. Oto Křivanec

    

 

  • Data, informace, znalosti, rozhodování. Informační společnost
  • Datové struktury, databáze, algoritmy a programové vybavení
  • Počítačové sítě, internet a služby na něm, adresování URL
  • Kybernetická bezpečnost a ochrana dat v ICT, ochrana osobních údajů (GDPR)
  • Elektronický podpis (eIDAS), elektronická archivace
  • Podnikové informační systémy
  • Průkaznost účetnictví a požadavky zákona o účetnictví na použití ICT, dopady na audit účetní závěrky
  • Možnosti využití ICT v práci auditora
  • Právní předpisy z oblasti ICT pro dílčí auditorskou zkoušku z ICT

 

 

Změna programu vyhrazena.

 


 


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.