Informační technologie

Cena pro ostatní.
 

3 227 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 16

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 12. - 13. 3. 2020

Variabilní symbol akce: 60220

Počet hodin pro zápočet do KPV:  10 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 2.420,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 3.227,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P R O G R A M    K U R Z U

„ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ”

(60220)

 

 

 

čtvrtek 12. března 2020
9:00 - 17:00  (7 hod.)                                   doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.

    (12.00 – 13.00: přestávka na oběd)

 

pátek 13. března 2020   
9:00 - 12:00  (3 hod.)                                  doc. Ing. Mejzlík Ladislav, Ph.D.

                

 

  • Data, informace, znalosti, rozhodování. Informační společnost
  • Datové struktury, databáze
  • Informační systémy, HW a SW
  • Internet a služby na něm, adresování URL
  • Bezpečnost a ochrana dat v ICT, GDPR
  • Elektronický podpis, eIDAS
  • Průkaznost účetnictví v podmínkách automatizace a dopady na audit
  • Požadavky zákona o účetnictví na použití ICT
  • Možnosti využití prostředků výpočetní techniky v práci auditora

 

 

Změna programu vyhrazena.Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.