IFRS 16

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 26

 

Lektorka: Ing. Martina KŘÍŽOVÁ CHRÁMECKÁ, metodička oddělení metodiky auditu a účetnictví KA ČR

Termín:  8. února 2024

Čas konání:  9:00 - 13:00 hod.

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Variabilní symbol:  64024


Obsah:

Podle současných dostupných informací bude nový zákon o účetnictví, který by měl být platný pro účetní období začínající 1.1.2025 nebo později, požadovat po středních a velkých účetních jednotkách, aby nájemní smlouvy vykazovaly dle požadavků IFRS 16.

Školení představí základní principy vykazování (účtování) nájmů (nájemních smluv) dle IFRS 16 jak z pohledu nájemce, tak i pronajímatele.

Budou pokryta zejména následující témata:

 • Definice nájmu
 • Stanovení doby nájmu
 • Stanovení diskontní sazby
 • Základní principy vykazování
  • U nájemce (ocenění závazku z nájmu a práva užití)
  • U pronajímatele (operativní nájem a finanční leasing)
 • Změny v nájemních smlouvách z pohledu nájemce
  • Změna z důvodu indexace
  • Změna dodatkem
 • Dopad nového způsobu vykazování do výkazů nájemce


Součástí školení budou i příklady (v excelu):

 • Prvotní vykázání nájmu u nájemce
 • Promítnutí indexace
 • Změna z důvodu dodatku – prodloužení doby nájmu

Školení má za cíl představit základní koncept a nebude se věnovat některým specifickým otázkám, které nejsou tak časté, jako je například vykazování prodeje a následného nájmu nebo požadavkům na zveřejnění v příloze v účetní závěrce.

 

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 1. 850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem školení nebo číslem objednávky.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.