Finanční účetnictví II

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

20. - 23. srpna 2018

Variabilní symbol:

613218

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

20. srpna 2018
pondělí

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00 - 18:00 (4 hod.)
Organizace veřejného sektoru
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. 

 

21. srpna 2018
úterý

9:00 - 13:00 (4 hod.)

14:00 - 18:00 (4 hod.)
Nestátní nevýdělečné organizace

Ing. Miroslava Nebuželská, CISA

 

 

22. srpna 2018
středa

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00 - 17:00 (3 hod.)
Finanční instituce – banky
Ing. Veronika Strolená

 


23. srpna 2018
čtvrtek

9:00 - 13:00 (4 hod.)

14:00 – 17:00 (3 hod.)
Finanční instituce – komerční pojišťovny
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.     


Změna programu vyhrazena.

 Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.


Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.