Finanční účetnictví II

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 9

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

20. - 23. srpna 2018

Variabilní symbol:

613218

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 7260 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 9680 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

30

Program:

bude upřesněn později

Lektoři:

Organizace veřejného sektoru   
Mgr. Martina Smetanová   


Finanční instituce - banky    
Ing. Veronika Strolená Nestátní nevýdělečné organizace           
Ing. Miroslava Nebuželská, CISA


Finanční instituce – komerční pojišťovny                           
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.    
Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.


Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.