Finanční účetnictví I. ON-LINE

Cena pro ostatní.
 

9 680 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 20

Místo konání: ON-LINE

Termín: 6. - 9. 4. 2021

Variabilní symbol akce: 603121

Počet hodin pro zápočet do KPV:  30 hodin


P  R  O  G  R  A  M     KURZU    

„FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ  I“

(VS 603121)

6. dubna 2021            
úterý

8:00 - 12:00 (4 hod.)             
IFRS vybrané oblasti

Ing. Libor Vašek, Ph.D.


12:30-17:30
(5 hod.)             
IFRS vybrané oblasti a výkaz cash flow                                                                                  

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

 

7. dubna 2021

středa

08:00 – 12:00 (4 hod.)                      
Dlouhodobý (hmotný a nehmotný) majetek v účetnictví vč. vybraných problémů souvisejících

s leasingem  

Ing. Marie Zelenková, Ph.D.


12:30 – 16:30 (4 hod.)                      
Specifika mimořádných účetních závěrek a oceňování
Ing. Monika Randáková, Ph.D.

 

8. dubna 2021

čtvrtek

 

9:00-12:00 (3 hod.)

Pohledávky
Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

 

12:30-15:30  (3 hod.)            
Účetní závěrka + Odložená daň

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

  

9. dubna 2021

pátek
8:00 – 12:00 (4 hod.) 
Účetnictví cenných papírů
doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

 

12:30 – 15:30 (3 hod.)          
Transakce s vlastním kapitálem

doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

 

 V zájmu průběhu efektivní výuky se vyžaduje, aby účastníci kurzu, měli k dispozici kalkulačky.

Změna programu vyhrazena.

 

 

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 7.260,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 9.680,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .


Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.