Evidence skutečných majitelů (po velké novele účinné od 1. října 2022 a dalších změnách)

Cena pro ostatní.
 

2 450 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 7

Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie.


Termín: 28. června 2023 online

Čas konání:  9:00 - 14:00 hod.  (prezence cca od 8:30 hod.)

❕ Informace a podklady k webináři budou účastníkům zaslány  den před konáním akce. 


Počet hodin pro zápočet do KPV: 5 hodin

Variabilní symbol:  62923


Obsah školení:

 • dosavadní vývoj právní úpravy a další očekávané milníky – přehled a důvody
 • okruh evidujících osob po velké novele
 • novelizované legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) s důrazem na obchodní korporace
 • obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
 • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
 • přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
 • zápis do evidence rejstříkovým soudem / notářem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, věcný přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
 • automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
 • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
 • veřejnoprávní / soukromoprávní sankce a jejich dopady do korporátní praxe
 • přechodná ustanovení k zákonu o evidenci, resp. k velké novele
 • další aktuální otázky

Cena:

Pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.350,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 2.450,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby.