Dvoudenní vícetematický seminář

Cena pro ostatní.
 

4 478 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 7

Lektoři:  Ing. Ivana Pilařová, auditorka, Ing. Michal Štěpán, auditor, člen Výkonného výboru KA ČR, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Místo konání:  Brno, hotel CONTINENTAL, Kounicova 6,

Termín konání: 24. - 25. 10. 2017

Čas konání: 

úterý,  24.10.: 9:00 - 13:30 hod; 15:00 - 18:00 hodin

středa, 25.10.: 9:00 - 15:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  14 hodin (z toho 3 hodiny do PVT)


Harmonogram:

1. den:

9:00 - 14:00: Aktuální informace z oblasti daní a účetnictví (Ing. Ivana Pilařová),

15:00 - 18:00: Zpráva auditora – diskusní odpoledne (Ing. Michal Štěpán) - odpolední školení započteno do plnění PVT

2. den:

9:00 - 15:00: Aktuální otázky ze ZOK a NOZ (JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.)

Variabilní symbol:  68017

Cena (zvýhodněná pro členy Komory): 

Pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 3.000,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní: 4.478,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .