Diskusní odpoledne se členy volených orgánů Komory

Cena pro ostatní.
 

zdarma ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 4

 Hlavním tématem bude ESG a vydávání oprávnění.


Vedení diskuse:

Ing. Zdeněk Grygar, auditor, člen výkonného výboru KA ČR, předseda výboru pro správu profese KA ČR

Ing. Petra Jirková Bočáková, auditorka, předsedkyně výboru pro ESG,  členka výkonného výboru KA ČR

Ing. Monika Randáková, auditorka, členka výkonného výboru KA ČR,  předsedkyně výboru pro auditorské zkoušky


Termín konání: 15. dubna 2024

Čas konání:  15:00 - 17:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny*)

Variabilní symbol: 68924

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů KA ČR jsou opět zařazována do programu akcí Komory v pravidelných intervalech každý měsíc (s výjimkou letních měsíců), vždy v Praze od 15 hodin.

*) Diskusní setkání se započítávají do KPV tak, že jednotlivým účastníkům je započtena účast do KPV v rozsahu 2 hodin pouze na dvou těchto setkáních v kalendářním roce - max. 4 hod KPV za rok.

AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.