Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR , Opletalova 55, Praha 1, 3. patro,

Bílá zasedací místnost


Vedení diskuse:

Ing. Karel HAMPL, člen Výkonného výboru KA ČR


Termín konání: pondělí 11. prosince 2023

Čas konání: 14:00 - 16:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny*)

Variabilní symbol: 69423

 

 

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů KA ČR budou opět zařazována do programu akcí Komory v pravidelných intervalech každý měsíc (s výjimkou letních měsíců), vždy v Praze od 15 hodin (v prosince 2023 se koná toto setkání výjimečně od 14.00).

*) Diskusní setkání, počínaje dubnem 2023 se budou započítávat do KPV tak, že jednotlivým účastníkům bude započtena účast do KPV v rozsahu 2 hodin pouze na dvou těchto setkáních v kalendářním roce - max. 4 hod KPV za kalendářní rok.

AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.