Diskusní odpoledne se členy volených orgánů Komory. Téma - z práce výboru pro veřejný sektor a KPV, zkušenosti z dozorčí a kárné komise.

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 14

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů Komory auditorů ČR.

Diskusi povedou:

za Výkonný výbor Komory: doc. Ing. Hana BŘEZINOVÁ, CSc., místopředsedkyně výboru pro veřejný sektor,  Ing. Blanka DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně výboru pro KPV, Ing. Karel NOVOTNÝ, člen výboru pro KPV

za Dozorčí komisi Komory: Mgr. Ing. Jiří VIKTORIN, MBA, předseda, Ing. Miroslav BRABEC, místopředseda

za Kárnou komisi Komory: Ing. Hana MUŽÁTKOVÁ, předsedkyně, Ing. Jiří KOVAL, místopředseda, Ing. Ivana SMEJKALOVÁ, členka

 

Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR - 3. patro, Opletalova 55, Praha 1

Termín konání: 2. prosince 2019

Čas konání:  15:00 - 17:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny

Variabilní symbol: 66219

Diskusní setkání se zástupci volených orgánů KA ČR jsou zařazována do programu akcí Komory v pravidelných intervalech každý měsíc, s výjimkou letních měsíců, vždy v Praze od 15 hodin. Všechna setkání, počínaje únorem 2019 se započítávají 2 hodinami do KPV s tím,  že jednotliví účastníci si mohou započítat  za celý rok do KPV účast pouze na dvou těchto setkáních.


AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.