Diskusní odpoledne se členy volených orgánů KA ČR

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 20

Místo konání:  PRAHA, Úřad KA ČR , Opletalova 55, Praha 1, 3. patro,

Bílá zasedací místnost


Vedení diskuse:

Ing. Radomír STRUŽINSKÝ, předseda Výboru pro SME/SMP

Ing. Jana PILÁTOVÁ,  členka Výboru pro SME/SMP


Termín konání: 15. května 2023

Čas konání:  15:00 - 17:00 hodin

Počet hodin pro zápočet do KPV:  2 hodiny*)

Variabilní symbol: 64823


Diskusní setkání se zástupci volených orgánů KA ČR budou opět zařazována do programu akcí Komory v pravidelných intervalech každý měsíc (s výjimkou letních měsíců), vždy v Praze od 15 hodin.

*) Diskusní setkání (počínaje dubnem 2023) se budou započítávat do KPV tak, že jednotlivým účastníkům bude započtena účast do KPV v rozsahu 2 hodin pouze na dvou těchto setkáních v kalendářním roce - max. 4 hod KPV za kalendářní rok.

AKCE JE ZDARMA A JE URČENA POUZE ČLENŮM KA ČR - auditorům, asistentům auditora a uchazečům o vykonání auditorské zkoušky.