WEBINÁŘ - Digitalizace společnosti a veřejné správy

Cena pro ostatní.
 

1 850 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 5

Informace, podklady a přístupy k webináři budou účastníkům zaslány den před konáním akce.

Lektor: MVDr. Milan VODIČKA, daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR, člen komise Technology Tax Committee CFE Tax Advisers Europe.

Termín: 15. 4. 2021

Čas konání:  9:00 - 13:00 hod., online

  • prezence účastníků od 8:40 hod.
Variabilní symbol: 63621


Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Obsah:

- elektronizace veřejné správy

- novinky v legislativě (stručný přehled)

- zveřejňování závěrek nově (včetně ESEF)

- elektronická identita (včetně bankovní ID)

- elektronické dokumenty a jejich použití

- uznávání digitálních písemností (požadavky na náležitosti, pohled účetní i  daňový)

- změna formy, včetně autorizované konverze

- archivace dokumentů (pro účetní a auditní praxi)

- proces digitalizace účetnictví

 

Cena: pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): 1.050,- Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:  1.850,- Kč vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem.

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních a stornovacích podmínkách pro vzdělávací akce Komory.