Auditing II

Cena pro ostatní.
 

9 293 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 10

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 28. - 30. 5. 2024

Variabilní symbol akce: 609224

Počet hodin pro zápočet do KPV:  24 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 6.970,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 9 293,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P  R O G R A M   KURZU   „ A U D I T I N G   II”

„VS  609224”

 

 

 

 

28. května 2024
úterý

 

 

  9:00 – 12:30                            Ing. Tomáš Ryba
13:30 – 18:00                            Ing. Tomáš Ryba

 

 

 

 

 

29. května 2024
středa

 

   9:00 – 12:30                           Ing. Michal Štěpán

 13:30 – 18:00                           Ing. Michal Štěpán

 

 

 

30. května 2024
čtvrtek

 

   9:00 – 12:30                            Ing. Jaroslav Havelka
 13:30 – 18:00                            Ing. Jaroslav Havelka


Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.