Auditing II

Cena pro ostatní.
 

8 131 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

Místo konání:  Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 31.10.  - 2. 11. 2023

Variabilní symbol akce: 619223

Počet hodin pro zápočet do KPV:  21 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 6.098,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 8.131,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

P  R O G R A M   KURZU   „ A U D I T I N G   II”

„VS  619223”

 

 

 

31. října 2023
úterý

 

 

  9:00 – 12:30                            Ing. Tomáš Ryba
13:30 – 17:00                            Ing. Tomáš Ryba

 

 

 

 

 

1.listopadu 2023 
středa

 

   9:00 – 12:30                           Ing. Michal Štěpán

 13:30 – 17:00                           Ing. Michal Štěpán

 

 

 

2. listopadu 2023 
čtvrtek

 

   9:00 – 12:30                            Ing. Jaroslav Havelka
 13:30 – 17:00                            Ing. Jaroslav Havelka