Audit a technologie

Cena pro ostatní.
 

Přidat osobu/y
Počet volných míst: 40

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM POMOCÍ  TOHOTO LINKU:

REGISTRACE:  https://www.surveymonkey.com/r/PIAT14052019


Komora auditorů České republiky ve spolupráci s ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Vás zve na seminář formou panelové diskuze na téma Audit a technologie. Jednacím jazykem bude angličtina s možností simultánního tlumočení do češtiny.

Datum: 14. 5. 2019

Čas: 9 - 11 hodin (prezence od 8.30 hodin)

Místo konání: hotel Eurostars Thalia, Národní 13, Praha 1

Mapa hotelu:  https://www.eurostarsthalia.com/kontakt-a-mapa.html

 

Počet hodin pro zápočet do KPV: 2 hodiny

Variabilní symbol: 66619

Program:  v rámci semináře plánujeme představit výzkum ACCA na téma Audit a technologie. Cílem výzkumu je zjistit, jaký vliv mají současné a budoucí moderní technologie na práci auditora a jaký vývoj v této oblasti auditoři předpokládají. Výzkum se snaží identifikovat, které moderní technologie mohou zlepšit kvalitu auditorské práce a zjednodušit práci auditorů. Výzkum se mimo jiné prováděl také v České republice. Na semináři bude představená předbežná analýza výsledků za ČR a v porovnaní s jinými krajinami.

 

Seminář bude probíhat formou panelové diskuse, kde bychom prodiskutovali jednotlivá témata obsažená ve výzkumu. Výstupy panelové diskuze by pak měly být zapracovány do vlastní zprávy. S nabídkou účasti v panelu jsme oslovili experta na IT audit, experta na auditní standardy, zástupce z Výboru pro metodiku auditu KAČR a zástupce auditované společnosti.

Panel povede Andrew Gambier, který analyzoval výsledky výzkumu a pracuje na přípravě zprávy Audit a technologie. Andrew je vedoucím oddělení auditu a zabezpečení v rámci týmu ACCA pro vnější vztahy. Vede politiku ACCA v oblasti auditu a záruk, včetně odborných publikací a odpovědí na konzultace. Poskytuje technickou podporu panu Chiew Chun Wee v International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Zastupuje také ACCA na pracovních skupinách IAASB v oblasti životního prostředí a udržitelnosti životního prostředí. Andrew se jako auditor věnoval společnosti KPMG a má desetileté zkušenosti s auditem společností kótovaných na burze ve Spojeném království i v USA. Je absolventem Clare College v Cambridge.