Aktuální otázky finančního trhu a výstupy činnosti auditorů z pohledu ČNB

Cena pro ostatní.
 

zdarma ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 74

Místo konání:  Velký kongresový sál ČNB, Senovážné náměstí 866/30, Praha 1

Termín konání:  11. 12. 2017

Čas konání:  9:00 - 13:00 hodin

Prezence od 8:15, nezapomeňte průkaz totožnosti (akce se koná v budově ČNB)

Počet hodin pro zápočet do KPV:  4 hodiny

Variabilní symbol: 70517

Program semináře:

9:00 – 9:40 Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
  • Novinky v regulacích pro finanční trh relevantní pro externí auditory subjektů veřejného zájmu, které jsou v dohledové působnosti ČNB
  • Další aktuální témata v právním rámci, relevantní pro externí auditory subjektů veřejného zájmu v ČR 
9:40 – 11:00 Samostatný odbor finanční stability
  • Poskytování hypotečních úvěrů a příslušná doporučení ČNB
  • Rizika spojená s úvěrovým cyklem a kapitálové rezervy bank

přestávka

11:15 – 12:15 Sekce dohledu nad finančním trhem
  • Využití výstupů auditorů při dohledu bank a pojišťoven
  • Ověřování řídicího a kontrolního systému v úvěrových institucích – poznatky dohledu z kontrol řízení úvěrových a tržních rizik
12:15 – 13:00 Sekce dohledu nad finančním trhem II
  • Využití výročních zpráv obchodníků s cennými papíry a subjektů fondového investování pro činnost dohledu a jejich nejčastější nedostatky
  • Zpráva o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka obchodníků s cennými papíry – nejčastější nedostatky
  • Poznatky z kontrol nebankovních obchodníků s cennými papíry a subjektů fondového investování