Archiv metodických pomůcek

Archiv - Příklady přílohy v účetní závěrce pro obchodní společnosti


Příklad přílohy v účetní závěrce 2022
Kontrolní seznam k příloze v účetní závěrce 2022
Příklad formulářů účetních výkazů 2022

Příklad přílohy v účetní závěrce 2019
Kontrolní seznam k příloze v účetní závěrce 2019

Příklad formulářů účetních výkazů 2019

Příklad přílohy v účetní závěrce 2018
Kontrolní seznam k příloze v účetní závěrce 2018
Příklad formulářů účetních výkazů 2018

Příklad přílohy v účetní závěrce 2017
Kontrolní seznam k příloze v účetní závěrce 2017

Příklad formulářů účetních výkazů 2017

Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016

Kontrolní seznam k příloze v účetní závěrce 2016

Příklad formulářů účetních výkazů 2016

Vzor přílohy v účetní závěrce pro obchodní společnosti pro rok 2015
Vzor přílohy v účetní závěrce pro obchodní společnosti pro rok 2014

Vzor přílohy v účetní závěrce pro obchodní společnosti pro rok 2013
Vzor přílohy v účetní závěrce pro obchodní společnosti pro rok 2012


Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2022 sestavené v souladu s IFRS
Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2021 sestavené v souladu s IFRS

Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2020 sestavené v souladu s IFRS

Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2019 sestavené v souladu s IFRS

Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2018 sestavené v souladu s IFRS

Metodická pomůcka pro audit společ. připravujících účetní závěrku podle IFRS - říjen 2011

Příklady zpráv auditora pro audity účetních závěrek sestavených k 15. 12. 2016 a později (schváleno Sněmem 20. 11. 2018)

Archiv - Příklady zpráv z ISA 2008 upravených dle Aplikačních doložek (AD) KA ČR, které byly sestaveny v souladu s novým zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb.  (AD byly schváleny sněmem KA ČR dne 23. 11. 2009)

Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor německy (doc)

Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor česky  (doc)
Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor anglicky  (doc)
Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor německy  (doc)

Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor německy (doc)

Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor německy (doc)

Zpráva o prověrce zprávy o vztazích – vzor česky (doc)
Zpráva o prověrce zprávy o vztazích – vzor anglicky (doc)
Zpráva o prověrce zprávy o vztazích – vzor německy (doc)

Zpráva o ověření výroční zprávy – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření výroční zprávy – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření výroční zprávy – vzor německy (doc)

Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy – vzor německy (doc)

Archiv - Příklady zpráv z ISA 2007 upravených dle Aplikačních doložek KA ČR (schválených sněmem KA ČR  27. 2. 2007)

Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor německy (doc)

Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor česky  (doc)
Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor anglicky  (doc)
Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle českých předpisů – vzor německy  (doc)

Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor německy (doc)

Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené dle IFRS – vzor německy (doc)

Zpráva o prověrce zprávy o vztazích – vzor česky (doc)
Zpráva o prověrce zprávy o vztazích – vzor anglicky (doc)
Zpráva o prověrce zprávy o vztazích – vzor německy (doc)

Zpráva o ověření výroční zprávy – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření výroční zprávy – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření výroční zprávy – vzor německy (doc)

Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy – vzor česky (doc)
Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy – vzor anglicky (doc)
Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy – vzor německy (doc)

Archiv - Veřejný sektor

Příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření (dle legisl. platné po 21. 2. 2017)
- aktualizováno 30. 11. 2017
Příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření (dle legisl. platné po 21. 2. 2017)
Příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření (dle legisl. platné po 1. 10. 2016)
Příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření (dle legisl. platné od 1. 1. 2016)
Příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření (dle legisl. platné do 31. 12. 2013)

Příklad zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (od 1. 1. 2018)
Příklad zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017)
Příklad zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dle legisl. platné od 1. 1. 2016) 
Příklad zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dle legisl. platné do 31. 12. 2015)

Příklad výpočtu ukazatelů, jež jsou povinnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Příklad písemného prohlášení pro auditory provádějící přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - únor 2014

Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací - březen 2007 (pdf., 186 kB)

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (červen 2006, pdf, 110 kB)

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - duben 2012

Účetnictví státu - přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí - březen 2014

Auditorské služby ve veřejném sektoru - listopad 2013

Účetnictví státu - schvalování účetních závěrek - březen 2014 

Nestátní nevýdělečné organizace - účetnictví a audit - březen 2014

Východiska k poskytování auditorských služeb u nestátních nevýdělečných organizací
- březen 2012

Archiv - ostatní metodické pomůcky

ISQC

Příručka pro provádění auditu  - září 2012

Metodická pomůcka pro SME/SMP (prosinec 2020)

Metodická pomůcka pro SME/SMP

Metodická pomůcka pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky SME/SMP (leden 2020)

Příručka k ověřování dotací (červenec 2017)


COVID 19


Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba - metodický pokynpříklad zprávy

Metodická pomůcka "Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu" - průvodní slovo, znění pomůcky - účinnost od 30. listopadu 2021

Metodická pomůcka "Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu" - aktualizace září 2017, stanovisko FAU k oznámení o podezřelém obchodu