Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2022 sestavené v souladu s IFRS

Příklad účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS za rok končící 31. prosincem 2022 a dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací podle IFRS v angličtině naleznete na externích webových stránkách:

Konsolidovaná vzorová ÚZ

Deloitte:
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2022/mfs-2022

EY:

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/good-group-international-limited-december-2022

KPMG:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/09/2022-ifs-isg.pdf

PwC – po bezplatné registraci:
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/example_accounts/example_accounts_INT/example_accounts_INT/year_end_illustrativ_INT/Illustrative-IFRS-consolidated-financial-statements.html


Kontrolní dotazník k ÚZ

Deloitte:
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2022/ifrs-checklist

EY:

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/international-gaap-disclosure-checklist-for-annual-financial-statements

KPMG:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/09/2022-disclosure-checklist.pdf

PwC: nemá veřejně přístupný