Příklad výpočtu ukazatelů

Příklad výpočtu ukazatelů, jež jsou povinnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.