Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2019 sestavené v souladu s IFRS

Příklad účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS za rok končící 31. prosincem 2019 a dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací podle IFRS v angličtině naleznete na externích webových stránkách:

Konsolidovaná vzorová účetní závěrka

Deloitte:
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2019/mfs-2019
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2019/ifrs-16-appendix

EY:
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/good-group-illustrative-financial-statements-december-2019
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/good-real-estate-illustrative-financial-statements-2019
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/supplement-to-good-group-international-limited-2019-agriculture

KPMG:
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/09/2019-ifs.pdf

PwC:
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/assets/pwc-illustrative-ifrs-consolidated-financial-statements-for-2019-year-ends.pdf

Bankovní instituce vzorová účetní závěrka

Deloitte: pouze část k IFRS 7 a IFRS 9
https://www.iasplus.com/en/publications/global/other/illustrative-disclosures

EY:
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/good-bank-international-limited-december-2019

KPMG:
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/12/2019-banks-ifs.pdf

PwC: nemá

Dotazník k účetní závěrce

Deloitte:
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2019/ifrs-checklist

EY:
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/igaap-disclosure-checklist-ifrs-in-issue-at-28-february-2019

KPMG:
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/09/2019-disclosure-checklist.pdf

PwC: nemá