COVID 19

Sdělení Komory auditorů ČR ve věci koronaviru (září 2020)

Doporučení KA ČR pro auditory v souvislosti s COVID-19

Dotazy a odpovědi v souvislosti s řešením dopadů infekce COVID-19 na provádění auditu
(aktualizace 17. 6. 2020)

V tabulce naleznete:

1. Provedení fyzické inventury zásob
2. Účast auditora na fyzické inventuře zásob
3. Účast auditora na fyzické inventuře zásob prostřednictvím video zařízení
4. Dohledná budoucnost
5. Elektronický podpis
6. Používání skenovaných dokumentů jako auditních důkazních informací
7. Ocenění položek dlouhodobého majetku v souvislosti s dopady omezení podnikání z důvodu
    COVID 19
8. Podpora Antivirus

Stanovisko ČNB k možnosti prodloužení lhůt pro předání výročních zpráv za rok 2019

Dopis předsedy DK k aktuální situaci

Informace k fungování úřadu od 27. května 2020