COVID 19

Sdělení Komory auditorů ČR ve věci koronaviru (září 2020)

Doporučení KA ČR pro auditory v souvislosti s COVID-19

Dotazy a odpovědi v souvislosti s řešením dopadů infekce COVID-19 na provádění auditu
(aktualizace 14. 04. 2021)

V tabulce naleznete:

1. Provedení fyzické inventury zásob
2. Účast auditora na fyzické inventuře zásob
3. Účast auditora na fyzické inventuře zásob prostřednictvím video zařízení
4. Dohledná budoucnost
5. Elektronický podpis
6. Používání skenovaných dokumentů jako auditních důkazních informací
7. Ocenění položek dlouhodobého majetku v souvislosti s dopady omezení podnikání z důvodu
    COVID 19
8. Podpora Antivirus
9. Elektronický podpis
10. Podpora Antivirus C
11. Pohledávka na náhradu škody za státem z titulu protiústavnosti některých vládních nařízení
12. Podpora COVID - nájemné 3
13. Změna spodní hranice hodnoty majetku dle novely ZDP a její aplikace v účetnictví
14. Program Antivirus A, A Plus, B


Časté dotazy k provádění fyzické inventury v čase COVID-19 (16. 12. 2020)

Dopis předsedy DK k aktuální situaci


Stanovisko ČNB k možnosti prodloužení lhůt pro předání výročních zpráv za rok 2019

Dopis ČNB k ověřování účetních závěrek úvěrových institucí

Informace ČNB o očekáváních dohledu v souvislosti s kategorizací pohledávek

ČNB Odpověď na dotaz ohledně formátu zprávy auditora

Očekávání ČNB ohledně přístupu institucí k určování výše opravných položek a rezerv k úvěrovým expozicím