COVID 19

Sdělení Komory auditorů ČR ve věci koronaviru (září 2020)

Omezení úředních hodin KA ČR

Doporučení KA ČR pro auditory v souvislosti s COVID-19

Dotazy a odpovědi v souvislosti s řešením dopadů infekce COVID-19 na provádění auditu
(aktualizace 17. 12. 2020)

V tabulce naleznete:

1. Provedení fyzické inventury zásob
2. Účast auditora na fyzické inventuře zásob
3. Účast auditora na fyzické inventuře zásob prostřednictvím video zařízení
4. Dohledná budoucnost
5. Elektronický podpis
6. Používání skenovaných dokumentů jako auditních důkazních informací
7. Ocenění položek dlouhodobého majetku v souvislosti s dopady omezení podnikání z důvodu
    COVID 19
8. Podpora Antivirus
9. Elektronický podpis

Časté dotazy k provádění fyzické inventury v čase COVID-19 (16. 12. 2020)

Stanovisko ČNB k možnosti prodloužení lhůt pro předání výročních zpráv za rok 2019

Dopis ČNB k ověřování účetních závěrek úvěrových institucí

Informace ČNB o očekáváních dohledu v souvislosti s kategorizací pohledávek

ČNB Odpověď na dotaz ohledně formátu zprávy auditora

Dopis předsedy DK k aktuální situaci