Dokumentace auditu u menších účetních jednotek - český překlad

Tento dokument byl připraven Výborem pro auditorskou praxi, který vydává auditorské předpisy ve Velké Británii a je jeden z orgánů britské Rady pro účetní výkaznictví (Financial Reporting Council). Přestože byl dokument připraven primárně pro použití ve Velké Británii, lze doporučit jeho běžné použití i v České republice.

Dokument poskytuje auditorům návod, jak při dodržení mezinárodních auditorských standardů postupovat při dokumentaci auditu malých a středních účetních jednotek, a obsahuje několik konkrétních ilustrativních příkladů dokumentace vybraných částí auditu.

Jsme si jisti, že mnozí z vás tento dokument a jeho překlad velmi ocení jako praktický nástroj a rychlou pomůcku při auditech.

Anglický originál dokumentu
Český překlad Komory auditorů ČR 
Souhlas Financial Reporting Council s překladem a zveřejněním dokumentu.