Příklad účetní závěrky k 31. 12. 2018 sestavené v souladu s IFRS

Příklad účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS za rok končící 31. prosincem 2018 a dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací podle IFRS v angličtině naleznete na externích webových stránkách:

Konsolidovaná vzorová účetní závěrka

Deloitte:
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2018/ifrs-mfs-2018

EY:
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-good-group-international-limited-illustrative-consolidated-financial-statements-december-2018/$FILE/ey-good-group-international-limited-illustrative-consolidated-financial-statements-december-2018.pdf

KPMG:
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/09/2018-ifs.PDF

PwC:  
https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-9/pwc-illustrative-ifrs-consolidated-financial-statements-2018-year-end.pdf


Bankovní instituce vzorová účetní závěrka

Deloitte:
https://www.iasplus.com/en/publications/global/other/illustrative-disclosures

EY:
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Good-Bank-Hedge-disclosures-under-IFRS-7-2018/$FILE/EY-Good-Bank-Hedge-disclosures-under-IFRS-7-2018.pdf

KPMG:
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/12/2018-banks-ifs.pdf

PwC: nemá


 

Dotazník k účetní závěrce

Deloitte:
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2018/ifrs-checklist

EY:
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-ctools-ifrs-dcl-march-2018/$File/ey-ctools-ifrs-dcl-march-2018.pdf

KPMG:
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/09/2018-disclosure-checklist.pdf

PwC:
https://inform.pwc.com/s/IFRS_disclosure_checklist_2017/informContent/1752200112128065#ic_1752200112128065