Příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření

Příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření (doc, 97 kB) - vychází z AS č. 52, který nabyl účinnosti dne 23. 11. 2009.

Tento příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření (doc, 133 kB) je součástí novelizovaného znění AS č. 52 o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, který nabyl účinnosti dne 22.11.2010 pro přezkoumání hospodaření za rok 2011 (dřívější aplikace je doporučena). Příklad smlouvy byl upraven v souladu s obsahovými změnami provedenými v AS č. 52. Toto znění není identické s příkladem smlouvy o přezkoumání hospodaření, které bylo odsouhlaseno MF ČR a pro potřeby příslušných účetních jednotek zveřejněno ve Finančních zprávách č. 04/2010 (viz příklad smlouvy výše). Zástupci VVS KA ČR pracují v rámci pracovní skupiny na odsouhlasení tohoto nového znění příkladu smlouvy o přezkoumání hospodaření s odborem Kontroly MF ČR.