Archiv aktualit


19 listopad

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Jaroslava Brtáně, o.č. 0139

Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditora Jaroslava Brtáně, č. opr. 0139, upozorňuje, že došlo ke zneužití jeho jména a čísla oprávnění. Doporučujeme všem, aby kontaktovali Jaroslava Brtáně v případě pochybností o autenticitě zprávy jím podepsané. Kontakty na něj je možné nalézt v seznamu auditorů, který je zveřejněn na internetových stránkách Komory auditorů ČR.

12 listopad

Auditorské služby ve veřejném sektoru

Komora

Komora auditorů vydala přehled auditorských služeb, které mohou využít účetní jednotky ve veřejném sektoru.

Dokument, který připravil výbor pro veřejný sektor komory, je určen pro širokou veřejnost a lze jej použít jako informační materiál pro klienty auditorů.

Přehled je ke stažení ZDE.

13 srpen

Jiří Nekovář zvolen prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem

Ministr financí ČR Jan Fischer jmenoval k 1. srpnu 2013 členem Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiřího Nekováře namísto Jiřího Rusnoka, který se své funkce vzdal.

Posléze členové Prezidia Rady zvolili prezidentem RVDA J. Nekováře, bývalého dlouholetého prezidenta Komory daňových poradců ČR.

13 březen

Dvacet let auditorské profese v České republice

U příležitosti 20. výročí svého vzniku vydala Komora auditorů publikaci "Auditorská profese v České republice", která je určena zejména širší odborné veřejnosti. Publikace kromě článků osvětlujících činnost auditorů rekapituluje uplynulých 20 let.

20 listopad

Sněm auditorů 19. listopadu 2012

Tisk.zpráva

Sněm auditorů - prezidentem Komory auditorů byl zvolen Petr Šobotník, prvním viceprezidentem Ladislav Mejzlík a viceprezidentem Stanislav Staněk.
Výsledky voleb do Výkonného výboru jsou v sekci pro členy.
16 červenec

Podmínky prezentace externích firem na vzdělávacích akcích KAČR

Komora

Komora auditorů ČR nabízí spolupráci obchodním společnostem, které by měly zájem prezentovat sebe a své produkty účastníkům vzdělávacích akcí KA ČR.
28 květen

Schůzka auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky

Komora

Ve dnech 23. – 25. května se v Českém Krumlově uskutečnilo dvanácté každoroční setkání představitelů auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky (V4). 
17 leden

Novela zákona o auditorech

V souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen zákon o trestní odpovědnosti právnických osob), byla přijata novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o auditorech), která nově stanoví definice a způsob dokládání bezúhonnosti žadatelů (fyzických i právnických osob) o vydání auditorského oprávnění.