Archiv aktualit


13 březen

Dvacet let auditorské profese v České republice

U příležitosti 20. výročí svého vzniku vydala Komora auditorů publikaci "Auditorská profese v České republice", která je určena zejména širší odborné veřejnosti. Publikace kromě článků osvětlujících činnost auditorů rekapituluje uplynulých 20 let.

10 prosinec

Setkání prezidentů profesních komor 2012

Tisk.zpráva

Tradiční adventní setkání představitelů profesních komor se uskutečnilo 6. prosince 2012 v sídle Komory auditorů České republiky. Vrcholní představitelé stavovské samosprávy zhodnotili rok 2012 z pohledu příslušné komory, včetně stručného přehledu legislativních změn, které byly v průběhu roku připraveny nebo schváleny.
20 listopad

Sněm auditorů 19. listopadu 2012

Tisk.zpráva

Sněm auditorů - prezidentem Komory auditorů byl zvolen Petr Šobotník, prvním viceprezidentem Ladislav Mejzlík a viceprezidentem Stanislav Staněk.
Výsledky voleb do Výkonného výboru jsou v sekci pro členy.
16 červenec

Podmínky prezentace externích firem na vzdělávacích akcích KAČR

Komora

Komora auditorů ČR nabízí spolupráci obchodním společnostem, které by měly zájem prezentovat sebe a své produkty účastníkům vzdělávacích akcí KA ČR.
28 květen

Schůzka auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky

Komora

Ve dnech 23. – 25. května se v Českém Krumlově uskutečnilo dvanácté každoroční setkání představitelů auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky (V4). 
17 leden

Novela zákona o auditorech

V souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen zákon o trestní odpovědnosti právnických osob), byla přijata novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o auditorech), která nově stanoví definice a způsob dokládání bezúhonnosti žadatelů (fyzických i právnických osob) o vydání auditorského oprávnění.

21 září

Novela zákona o auditorech vyhlášena ve Sbírce zákonů

Legislativa

Dne 21. září 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena rozsáhlá novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, kterou se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS.