Stanovisko VÚV k vykázání dotace z programu podpory na zvýšené náklady na plyn a energii

Výbor pro účetní výkaznictví vydal stanovisko k vykázání dotace z programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen (dotace) v účetní závěrce za účetní období končící 31.12. 2022 s ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR až v následujícím účetním období.

Stanovisko naleznete zde.