Případová studie dokumentace ISQM 1 v menší auditorské společnosti

Komora auditorů ČR ve spolupráci s Výborem pro malé a střední podniky a s Výborem pro metodiku auditu připravila na pomoc auditorům případovou studii, jejíž cílem je ukázat možnou implementaci nového Mezinárodního standardu pro řízení kvality ISQM 1 "Řízení kvality u firem provádějících audity nebo prověrky účetních závěrek, ostatní ověřovací zakázky či zakázky na související služby" pro vybrané složky systému řízení kvality (proces identifikace a vyhodnocení rizik, rizika a reakci na ně pro složku zdroje) pro auditorskou praxi.

Případovou studii dokumentace ISQM 1 v menší auditorské společnosti naleznete zde.