Aktualizace Doporučení KAČR k vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF

V Doporučení byla doplněna nová možná situace reflektující technická omezení čitelnosti blokových značek v příloze v účetní závěrce obvykle u rozsáhlých tabulek, které se při strojovém čtení mohou zobrazovat uživatelům v odlišném formátu či se zhoršenou čitelností/srozumitelností než v okem čitelné vrstvě auditované účetní závěrky.

Auditor by měl zvážit míru rizika, že taková situace u konkrétní auditované účetní závěrky nastane a zda zhoršená čitelnost/srozumitelnost může mít zásadní dopad na uživatele účetní závěrky. Pro případ, kdy by auditor došel k závěru, že tomu tak je, byl do Doporučení doplněn také příklad znění odstavce "Jiné skutečnosti" ve zprávě auditora, který uživatele účetní závěrky ve formátu ESEF na tuto skutečnost upozorní.

Aktuální verzi Doporučení naleznete zde.