Upozornění - NEXIA AP a.s.

Komora auditorů jako samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice si dovoluje touto cestou upozornit na důležité dokumenty, které zveřejnila na svých webových stránkách auditorská společnost NEXIA AP, a.s. (ev. č. oprávnění 096) a které se týkají:

•    plnění podmínek pro výkon auditorské činnosti,
•    změn ve vlastnické struktuře a
•    dalších informací pro obchodní partnery.

Webové stránky NEXIA AP a.s.

Zveřejněné dokumenty nevyjadřují stanovisko Komory a za jejich obsah zodpovídá společnost NEXIA AP, a.s.