Vstupuje v platnost nový mezinárodní standard pro řízení kvality ISQM 1

Od 15. prosince 2022 musí mít všechny auditoři OSVČ i auditorské společnosti navržen a zaveden systém řízení kvality v souladu s ISQM 1. V této souvislosti upozorňujeme auditory a auditorské společnosti, že ve zprávách auditora vydaných k zakázkám, které probíhaly po 15. prosinci 2022 je nutné, pokud je to relevantní, referovat na ISQM 1 a ne na ISQC 1. Toto se týká zejména zakázek prováděných v souladu s ISAE 3000 a ISRS 4400.