Série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách

Zveřejňujeme překlad publikace IFAC „Je čas připravit se na nové standardy pro řízení kvality“. Jde o první díl třídílné série na téma implementace ISQM 1 v malých auditorských firmách (samostatný auditor bez zaměstnanců, samostatný auditor se zaměstnanci, auditorská firma se 2-5 partnery a se zaměstnanci), která bude obsahovat tipy a návody jak v praxi přejít z ISQC 1 na ISQM 1.

První díl je spíše teoretickou bází pro celý proces. Další dva díly by měly obsahovat ilustrativní příklady. V příloze A prvního dílu je shrnut obsah následujících dílů. IFAC plánuje vydat druhý díl pravděpodobně v březnu 2023 a třetí díl do konce druhého čtvrtletí 2023. KA ČR zajistí překlad a zveřejní ho na svých webových stránkách.