Archiv příkladů zpráv auditora

     odkazy na důležité dokumenty Accountancy Europe a Evropské komise
          - doporučení AE z prosince 2019
          - otázky a odpovědi
          - sdělení Evropské komise č. 2020/C 379/01 z listopadu 2020