Příklady zpráv

Příklady zpráv auditora dle ISA 2009 upravených Aplikačními doložkami KA ČR schválenými s účinnností od 22. 11. 2010

Zpráva o ověření účetní závěrky dle českých účetních předpisů
česky (doc, 33 kB)
anglicky (doc, 28 kB)
německy (doc, 31 kB)


Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů
česky (doc, 37 kB)
anglicky (doc, 30 kB)
německy (doc, 31 kB)


Zpráva o ověření účetní závěrky dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém EU
česky (doc, 37 kB)
anglicky (doc, 27 kB)
německy (doc, 32 kB)


Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém EU
česky (doc, 34 kB)
anglicky (doc, 29 kB)
německy (doc, 32 kB)


Zpráva o ověření výroční zprávy
česky (doc, 27 kB)
anglicky (doc, 24 kB)
německy (doc, 24 kB)


Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy
česky (doc, 26 kB)
anglicky (doc, 24 kB)
německy (doc, 25 kB)


Zpráva o prověrce zprávy o vztazích
česky (doc, 27 kB)
anglicky (doc, 25 kB)
německy (doc, 25 kB)