GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“).

Do působnosti GDPR spadá veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob na území EU/EHP, a to bez ohledu na formu účel, cíl, právní titul, formu zpracování (automatizované/elektronické i manuální) anebo postavení osoby, která za zpracování osobních údajů odpovídá.

S ohledem na skutečnost, že GDPR se vztahuje i na povolání se zákonnou povinností mlčenlivosti (mimo jiné i auditory), naleznete v této sekci užitečné materiály – odkazy na zveřejněné články, zodpovězené dotazy a metodická doporučení.

Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR) ke stažení ZDE

Články publikované v e-příloze čas. Auditor:


Dotazy a odpovědi:

Komora auditorů České republiky odpovídá auditorům a auditorským společnostem na dotazy k metodice auditu a účetnictví. Dle směrnic postupu při vyřizování auditorských a účetně technických dotazů má KA ČR právo publikovat zobecněné dotazy a odpovědi, které přikládáme rozčleněné časově dle termínu projednání v příslušném výboru KA ČR.

Doporučujeme proto ověřit si aktuálnost závěrů stanovisek, pokud je budete chtít aplikovat v pozdější době. Dovolujeme si také upozornit, že KA ČR nemůže vydávat závazná stanoviska a nemůže suplovat funkci regulátora účetnictví a auditu. Závazná stanoviska může vydávat pouze soud. KA ČR tedy žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli škodu, která by vznikla třetím osobám v souvislosti s využíváním názoru prezentovaného v níže uvedených stanoviscích.

Dodatečná smlouva ke smlouvě o povinném auditu z důvodu GDPR