GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“).
Do působnosti GDPR spadá veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob na území EU/EHP, a to bez ohledu na formu účel, cíl, právní titul, formu zpracování (automatizované/elektronické i manuální) anebo postavení osoby, která za zpracování osobních údajů odpovídá.

S ohledem na skutečnost, že GDPR se vztahuje i na povolání se zákonnou povinností mlčenlivosti (mimo jiné i auditory), naleznete v této sekci užitečné materiály – odkazy na zveřejněné články, zodpovězené dotazy a metodická doporučení.

Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR) ke stažení ZDE

Články publikované v e-příloze čas. Auditor: