Archiv aktualit


04 únor

Materiál z FEE - Role výborů pro audit

FEE

Evropská federace účetních (FEE) vydala materiál týkající se posílení role výborů pro audit (The impact of the audit reform on audit committees in Europe).

06 leden

Fixní příspěvky jsou splatné do 31. ledna 2016

Pro členy

Fixní příspěvky auditorů, auditorských společností a asistentů auditora pro rok 2016 jsou splatné ke dni 31. ledna 2016.
05 leden

Doporučení MŠMT k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2015

Legislativa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2015.

01 prosinec

Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení ZoU

Legislativa

Dne 25. 11. 2015 vydalo Ministerstvo financí ČR sdělení k aplikaci některých ustanovení zákona o účetnictví.
Sdělení se týká upozornění na změny v ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem a upozornění na změny v parametrech pro povinné ověřování účetních závěrek auditorem.

24 listopad

Schválené vnitřní předpisy a usnesení mimořádného sněmu

Sněm

XXIV., mimořádný a náhradní sněm Komory auditorů České republiky, který se konal 23. listopadu v Praze, schválil novely vnitřních předpisů, auditorských standardů a aplikačních doložek KA ČR, změny etického kodexu, účetní závěrku za rok 2014 a rozpočet komory na rok 2016. Novelizované vnitřní předpisy jsou k dispozici v části O Komoře - Vnitřní předpisy, dále v části Předpisy a metodika - Etika a Předpisy a metodika - Auditorské standardy. Usnesení sněmu je v části pro členy.

19 listopad

Dotazy ke stanovení povinnosti ověření účetní závěrky auditorem od 1. ledna 2016

Legislativa

V sekci Předpisy a metodika/Metodická podpora v části Dotazy a odpovědi k metodice účetnictví a auditu rok 2015 najdete stanovisko KA ČR k dotazům týkajícím se změn ve stanovení povinnosti ověření účetní závěrky auditorem v souvislosti s novým ZoU platným od 1. 1. 2016 (definice aktiv celkem, podmínky pro povinné ověření účetní závěrky auditorem).

20 říjen

6. ročník odborného semináře NÚR

Národní účetní rada pořádá v pátek 11. prosince 2015 v době od 9.00 do 16.00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze již 6. ročník odborného semináře zaměřeného na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu.

Pozvánku spolu s programem semináře a přihláškou naleznete ZDE.

24 duben

Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce

Auditoři se budou podílet na procesu podávání žádostí o dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Více informací naleznete uvnitř článku.

16 duben

IAASB vydala revidovanou verzi ISA 720

IFAC

IAASB vydala 8. dubna 2015 revidovanou verzi auditorského standardu ISA 720 (Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku).
Novela má za cíl specifikovat činnost auditora v případě „ostatních informací“ obsažených ve výroční zprávě klienta.

15 duben

FEE upozorňuje na povinně zveřejňované informace úvěrových institucí

FEE

FEE upozorňuje na povinnosti plynoucí z článku 89 CRD IV, které se týkají povinného zveřejňování informací úvěrových institucí podle jednotlivých zemí.