Archiv aktualit


21 říjen

Pozvánka a materiály na sněm auditorů 21. listopadu 2016

Sněm

V pondělí 21. listopadu 2016 se v hotelu Olšanka v Praze 3 bude konat od 9.30 hodin XXV. sněm Komory auditorů ČR.

Sněmovní materiály jsou spolu s pozvánkou na sněm a programem auditorům k dispozici v uzavřené části Pro členy.

Na sněm se lze přihlásit ZDE.

Přihlášky na sněm a písemné připomínky ke sněmovním materiálům prosíme zasílat do 6. listopadu 2016.

21 září

Novela zákona o auditorech vyhlášena ve Sbírce zákonů

Legislativa

Dne 21. září 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena rozsáhlá novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, kterou se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS.

19 říjen

Plánována odstávka PLATBA24 od České Spořitelny

V rámci plánované odstávky služeb elektronického bankovnictví České spořitelny nebudou od pátku 21. října 2016 23:30 do soboty 22. října 2016  do nočních hodin možné on-line platby z účtů České spořitelny prostřednictvím platební metody PLATBA24. Děkujeme za pochopení.
05 říjen

Regionální setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci KA ČR

Ve středu 19. října 2016 se od 15 hodin v hotelu Prestige ve Znojmě uskuteční další regionální setkání auditorů a asistentů auditora se zástupci KA ČR.

Hlavním tématem setkání bude "Významné novinky v novele zákona o auditorech platné od 1. října 2016". Pozvánku spolu s návratkou naleznete zde.

27 září

Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016

Účetnictví

V části Předpisy a metodika / Metodická podpora je auditorům k dispozici „Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016“ a "Příklad formulářů účetních výkazů pro rok 2016".

23 září

Vzdělávací akce k povinnému vzdělávacímu tématu vyhlášenému VV pro rok 2017

Komora

Oddělení vzdělávání (KPV) zařazuje postupně do nabídky vzdělávání školení a klubová setkání, která souvisí s povinným vzdělávacím tématem (PVT) vyhlášeným výkonným výborem KA ČR pro příští kalendářní rok (2017).

Termín pro splnění: 31.12.2017, rozsah plnění: 12 hodin.

21 září

7. ročník odborného semináře NÚR

Národní účetní rada pořádá v pátek 2. prosince 2016 v době od 9.00 do 16.00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze již 7. ročník odborného semináře zaměřeného na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu.

Pozvánku spolu s programem semináře a informací k on-line přihlašování na seminář naleznete ZDE.

 

07 září

Návrh programu sněmu 21. listopadu 2016

Sněm

Výkonný výbor Komory auditorů České republiky svolává v souladu s jednacím řádem XXV. sněm, který se bude konat v pondělí 21. listopadu 2016 od 9.30 hod. v hotelu Olšanka na Žižkově v Praze 3 s navrženým programem, který naleznete zde.

 

29 červen

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759

Komora

Komora auditorů ČR znovu upozorňuje, že došlo k opakovanému zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759. Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedeným auditorem, aby ho kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorem Milanem Sotonou. Kontakty na něj je možné nalézt v rejstříku auditorů.

23 červen

Upozornění na zřizování datových schránek statutárním auditorům

Legislativa
Pro členy

Komora auditorů ČR upozorňuje auditory na to, že v návrhu projednávané novely zákona o auditorech se nově vyskytuje povinnost pro všechny statutární auditory mít zřízenou datovou schránku. Obracíme se na všechny statutární auditory s výzvou, aby v této otázce nepodnikali žádné samostatné kroky, neboť datové schránky budou zřízeny všem úřední cestou, a to bezplatně.