Archiv aktualit


10 září

V pondělí 23. listopadu se bude konat mimořádný sněm auditorů

Sněm

Výkonný výbor Komory auditorů ČR na žádost dozorčí komise svolává v souladu s jednacím řádem mimořádný sněm, který se bude konat v pondělí 23. listopadu 2015 od 9.30 hod. v hotelu Olšanka v Praze 3 na Žižkově.

24 duben

Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce

Auditoři se budou podílet na procesu podávání žádostí o dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Více informací naleznete uvnitř článku.

04 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2015 se podává do 31. března 2015

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2015 se předkládá do 31. března 2015 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2015. 
16 duben

IAASB vydala revidovanou verzi ISA 720

IFAC

IAASB vydala 8. dubna 2015 revidovanou verzi auditorského standardu ISA 720 (Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku).
Novela má za cíl specifikovat činnost auditora v případě „ostatních informací“ obsažených ve výroční zprávě klienta.

15 duben

FEE upozorňuje na povinně zveřejňované informace úvěrových institucí

FEE

FEE upozorňuje na povinnosti plynoucí z článku 89 CRD IV, které se týkají povinného zveřejňování informací úvěrových institucí podle jednotlivých zemí.

26 leden

Materiál z FEE – Samostatné finanční výkazy

FEE

Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) vydala v červnu 2014 materiál k široké diskusi týkající se závazků v samostatných finančních výkazech.
FEE dne 15. ledna 2015 odeslala svůj komentář k výše zmiňovanému materiálu a poskytla jej svým členům k dispozici.

29 prosinec

Novela zákona o auditorech č. 334/2014 vyšla ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů v částce č. 131 byl 29.12.2014 zveřejněn předpis č. 334/2014, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o auditorech v pdf je zde.

18 prosinec

Petr Kříž je novým prezidentem FEE

FEE

Petr Kříž byl 17. prosince jmenován prezidentem Federace evropských účetních (FEE) na období let 2015–2016. Zastupujícím prezidentem se stal Edelfried Schneider.

18 prosinec

Příručka k poskytování dotací na webu Komory

Komora

Komora auditorů zveřejňuje Příručku k poskytování dotací.

Je k dispozici v elektronické podobě na webu Komory v oddělení Předpisy a metodika/Metodická podpora.

18 prosinec

Pokyn ministerstva k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2014

Legislativa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2014.