Úřední deska

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Jaroslava Brtáně, o.č. 0139
Komora auditorů České republiky na základě podnětu auditora Jaroslava Brtáně, č. opr. 0139, upozorňuje, že došlo ke zneužití jeho jména a čísla oprávnění. Doporučujeme všem, aby kontaktovali Jaroslava Brtáně v případě pochybností o autenticitě zprávy jím podepsané. Kontakty na něj je možné nalézt v seznamu auditorů, který je zveřejněn na internetových stránkách Komory auditorů ČR. (vloženo 19.11.2013)

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora
Komora auditorů ČR upozorňuje, že došlo ke zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony. Jeho oprávnění má číslo 1759. Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedeným auditorem, aby ho kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorem Milanem Sotonou. Kontakty na něj je možné nalézt v seznamu auditorů.

Upozornění na pozbytí platnosti auditorského oprávnění č. 062 společnosti AZ-Audit s.r.o.
Komora auditorů ČR upozorňuje, že auditorská obchodní společnost AZ-Audit s.r.o., IČ 49707108, zastoupená jednatelkou Ing. Jiřinou Kuncovou, se sídlem Praha 9, Kurta Konráda 6/500, PSČ 190 00, osv. č. 062, není oprávněna od 23.9.2008 poskytovat auditorské služby, zároveň i od 23.9.2008 pozbylo platnosti auditorské osvědčení č. 062.
Komora auditorů se rozhodla na tuto skutečnost upozornit, neboť existuje důvodné podezření, že společnost AZ-Audit s.r.o. pokračuje v poskytování auditorských služeb i přesto, že o zákazu byla prokazatelně informována. Komora současně zvažuje realizaci dalších právních kroků, aby další realizaci auditů bez řádného oprávnění zamezila.

Upozorňujeme, že Komora auditorů ČR od 1. května 2011 nepřijímá platby v hotovosti.

Odvolací orgán

Rada pro veřejný dohled nad auditem
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
115 00 Praha 1

E-mail: podatelna@rvda.cz
http://www.rvda.cz/

Auditorské zkoušky

Dovolená úřadu KA ČR

Termíny celoplošné dovolené zaměstnanců úřadu Komory auditorů ČR pro rok 2015
  • 3. 4. 2015
  • 16.11.2015
  • 23.12.–31.12.2015

Své dotazy a požadavky na členy volených orgánů nebo pracovníky úřadu Komory směřujte, prosím, pokud možno mimo toto období. Děkujeme za pochopení.