Aktuality
24 duben

Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce

Auditoři se budou podílet na procesu podávání žádostí o dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Více informací naleznete uvnitř článku.

16 duben
10 duben
31 březen

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici tajemník kárné komise a právník

Komora

Termín pro zasílání profesního CV s motivačním dopisem je 30. 4. 2015.

23 březen

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici metodik auditu a účetnictví

Komora

Termín pro zasílání profesního CV s motivačním dopisem je 30. 4. 2015.

04 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2015 se podává do 31. března 2015

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2015 se předkládá do 31. března 2015 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2015. 
16 duben

IAASB vydala revidovanou verzi ISA 720

IFAC

IAASB vydala 8. dubna 2015 revidovanou verzi auditorského standardu ISA 720 (Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku).
Novela má za cíl specifikovat činnost auditora v případě „ostatních informací“ obsažených ve výroční zprávě klienta.

15 duben

FEE upozorňuje na povinně zveřejňované informace úvěrových institucí

FEE

FEE upozorňuje na povinnosti plynoucí z článku 89 CRD IV, které se týkají povinného zveřejňování informací úvěrových institucí podle jednotlivých zemí.

26 leden

Materiál z FEE – Samostatné finanční výkazy

FEE

Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) vydala v červnu 2014 materiál k široké diskusi týkající se závazků v samostatných finančních výkazech.
FEE dne 15. ledna 2015 odeslala svůj komentář k výše zmiňovanému materiálu a poskytla jej svým členům k dispozici.

29 prosinec

Novela zákona o auditorech č. 334/2014 vyšla ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů v částce č. 131 byl 29.12.2014 zveřejněn předpis č. 334/2014, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o auditorech v pdf je zde.

zobrazit archiv aktualit
Připravujeme Školení
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jejich trestněprávní souvislosti Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Auditing II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 7.5.2015
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jejich trestněprávní souvislosti Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Manažerské účetnictví Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 22.5.2015
Novinky v daních a účetnictví Kapacita školení je naplněna.
Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jejich trestněprávní souvislosti Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novinky v daních a účetnictví Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Finanční účetnictví II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 5.6.2015
Jak se nedostat před KK? (stručná procházka auditorskými postupy) Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Makroekonomie-Mikroekonomie Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 1.7.2015