Aktuality
25 srpen

Senát PČR schválil návrh novely zákona o auditorech

Legislativa

Dne 24. srpna 2016 Senát PČR projednal a schválil návrh novely zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, kterým se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS.

13 červenec

Komora auditorů ČR hledá právního asistenta

Komora

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici právní asistent na částečný úvazek. Nabídky je možné zasílat nejpozději do 31. srpna 2016.

12 srpen
29 červen

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759

Komora

Komora auditorů ČR znovu upozorňuje, že došlo k opakovanému zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759. Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedeným auditorem, aby ho kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorem Milanem Sotonou. Kontakty na něj je možné nalézt v rejstříku auditorů.

23 červen

Upozornění na zřizování datových schránek statutárním auditorům

Legislativa
Pro členy

Komora auditorů ČR upozorňuje auditory na to, že v návrhu projednávané novely zákona o auditorech se nově vyskytuje povinnost pro všechny statutární auditory mít zřízenou datovou schránku. Obracíme se na všechny statutární auditory s výzvou, aby v této otázce nepodnikali žádné samostatné kroky, neboť datové schránky budou zřízeny všem úřední cestou, a to bezplatně.

22 červen

Evropské nařízení o požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu nabylo účinnosti

Legislativa

Dne 17. června 2016 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

30 květen

Schůzka auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky

Tisk.zpráva

 Ve dnech 25. – 27. května se v Praze uskutečnilo každoroční, v pořadí již šestnácté setkání představitelů auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky (V4), jehož se zúčastnili i zástupci Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE). Prezentace vystupujících naleznete v uzavřené části pro členy.

18 duben

Konzultace MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí auditorům, kteří mají zkušenosti z teritoria Austrálie či Nového Zélandu, možnost zapojit se do veřejné konzultace o budoucích hospodářských vztazích EU s těmito zeměmi. Bližší informace včetně dotazníku k vyplnění jsou uvnitř článku.

21 březen

Upozornění na pozbytí platnosti oprávnění č. 1753 statutární auditorky Ing. Blanky Sítařové

Komora

Komora auditorů ČR upozorňuje, že statutární auditorka Ing. Blanka Sítařová, IČO 65300343, se sídlem Jugoslávská 596/27, 613 00, Brno - Černá Pole, ev. č. oprávnění 1753, není od 26. března 2015 oprávněna vykonávat auditorskou činnost, neboť k tomuto datu pozbylo platnosti její auditorské oprávnění.

01 březen

Povinné vzdělávací téma pro rok 2017

Komora

Výkonný výbor Komory auditorů na návrh Výboru pro KPV vyhlásil na zasedání 15. února povinné vzdělávací téma pro rok 2017 a podle ustanovení § 3 odst. 1 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů KA ČR stanovil rozsah a lhůtu pro jeho splnění.

Bližší informace naleznete zde.

zobrazit archiv aktualit
Připravujeme Školení
Právo v podnikání Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 16.9.2016
Práva a povinnosti auditora při provádění inventarizací Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novinky v daních a účetnictví Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
DPH 2016 - zkušenosti s kontrolním hlášením Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Statistika Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 7.10.2016
IFRS-přechod z ČÚS na IFRS, podobnosti a rozdíly (dvoudenní školení) Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Informační technologie Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 7.10.2016
Auditing I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 14.10.2016
DPH 2016 - zkušenosti s kontrolním hlášením Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
IFRS - přechod z ČÚS na IFRS, podobnosti a rozdíly (dvoudenní školení) Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.