Aktuality
23 červen
15 červen

Anketa pro auditory ve veřejném a neziskovém sektoru

Výbor pro veřejný sektor KA ČR chce v rámci své činnosti zmapovat ve veřejném/neziskovém sektoru oblasti, ve kterých byste potřebovali „metodickou pomoc“ KA ČR. Z tohoto důvodu připravil Výbor pro veřejný sektor, ve spolupráci s oddělením vzdělávání KA ČR, tuto anonymní anketu, o jejíž vyplnění Vás prosíme. Odkaz na anketu naleznete zde.

12 červen

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici specialista PR a redaktor

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete Vaše strukturované CV na kontaktní email: vyberoverizeni@kacr.cz. Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do 30. 6. 2016.

06 červen

Seminář „Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky“ 5. října v Praze

Pro členy

Ve čtvrtek 5. října 2017 se uskuteční seminář „Vnitřní kontrolní systém účetní jednotky“. Pozvánku na seminář s programem naleznete zde. Přihlašovat se můžete zde.

14 březen

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 po novele zákona o přezkoumávání hospodaření

Legislativa

Dne 21. února 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání“). Novela zákona o přezkoumávání se týká rozšíření předmětu přezkoumání hospodaření uvedeného v ustanovení § 2 odst. 2 o povinnost ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou odpovědnost.

10 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2017 se podává do 31. března 2017

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2017 se předkládá do 31. března 2017 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2017. 
01 březen

Metodické doporučení MŠMT k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2016

Legislativa

MŠMT vydalo metodické doporučení ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016.

28 únor

Příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky

Komora

V sekci Metodická podpora byly do dokumentu „Příklady zpráv auditora s nemodifikovaným výrokem“ přidány dva nové příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky.

zobrazit archiv aktualit

09:00 - 14:00
Zkouška Podnikové finance

09:30 - 15:00
Výkonný výbor

14:00 - 16:00
Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání

15:30 - 18:00
Výbor pro metodiku auditu

6. 6. 2017 - 9. 6. 2017
Makroekonomie-mikroekonomie
6. 6. 2017 - 9. 6. 2017
Makroekonomie-mikroekonomie
6. 6. 2017 - 9. 6. 2017
Makroekonomie-mikroekonomie
6. 6. 2017 - 9. 6. 2017
Makroekonomie-mikroekonomie

09:00 - 12:00
Výbor pro veřejný sektor

09:00 - 12:00
Redakční rada časopisu Auditor

09:00 - 15:00
Kárná komise

09:00 - 12:00
Výbor pro účetní výkaznictví

09:00 - 13:00
Prezidium

09:30 - 15:00
Dozorčí komise

20. 6. 2017 - 23. 6. 2017
Zdanění
20. 6. 2017 - 23. 6. 2017
Zdanění
20. 6. 2017 - 23. 6. 2017
Zdanění

15:00 - 18:00
Výbor pro auditorské zkoušky

20. 6. 2017 - 23. 6. 2017
Zdanění
Připravujeme Školení
Konsolidace a podnikové kombinace Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 25.8.2017
Finanční účetnictví II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 31.8.2017
Právo v podnikání Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 15.9.2017
Práva a povinnosti auditora při provádění inventarizací Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Vedení elektronického spisu auditora v software DATEV-AUDIT Pracovní setkání pro všechny, tedy nejen pro stávající uživatele auditorského softwaru společnosti Datev cz.s.r.o.
Ověřování dotací Klubové odpoledne - školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Přezkoumávání hospodaření za rok 2016 Klubové odpoledne - školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Statistika Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 26.9.2017
SPIS AUDITORA - Akceptace zakázky Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.