Aktuality
14 březen

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 po novele zákona o přezkoumávání hospodaření

Legislativa

Dne 21. února 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání“). Novela zákona o přezkoumávání se týká rozšíření předmětu přezkoumání hospodaření uvedeného v ustanovení § 2 odst. 2 o povinnost ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou odpovědnost.

10 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2017 se podává do 31. března 2017

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2017 se předkládá do 31. března 2017 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2017. 
01 březen

Metodické doporučení MŠMT k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2016

Legislativa

MŠMT vydalo metodické doporučení ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016.

28 únor

Příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky

Komora

V sekci Metodická podpora byly do dokumentu „Příklady zpráv auditora s nemodifikovaným výrokem“ přidány dva nové příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky.

zobrazit archiv aktualit

09:00 - 15:00
Zkouška Auditing II

10. 5. 2017 - 12. 5. 2017
Manažerské účetnictví
10. 5. 2017 - 12. 5. 2017
Manažerské účetnictví
10. 5. 2017 - 12. 5. 2017
Manažerské účetnictví

09:00 - 15:00
Kárná komise

09:30 - 15:00
Výkonný výbor

15:30 - 18:00
Výbor pro metodiku auditu

09:00 - 12:00
Výbor pro účetní výkaznictví

09:00 - 13:00
Zkouška Manažerské účetnictví

09:00 - 12:00
Výbor pro veřejný sektor

09:00 - 12:00
Redakční rada časopisu Auditor

09:30 - 15:00
Dozorčí komise

23. 5. 2017 - 26. 5. 2017
Podnikové finance

15:00 - 00:00
Výbor pro auditorské zkoušky

23. 5. 2017 - 26. 5. 2017
Podnikové finance
23. 5. 2017 - 26. 5. 2017
Podnikové finance
23. 5. 2017 - 26. 5. 2017
Podnikové finance

09:00 - 00:00
Prezidium

Připravujeme Školení
Podnikové finance Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 2.6.2017
Makroekonomie-mikroekonomie Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 3.7.2017
Aktuální otázky z nové úpravy smluv a závazků Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Aktuální otázky z nové úpravy smluv a závazků Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Audit konsolidace poprvé KAPACITA ŠKOLENÍ JE NAPLNĚNA. Školení bude zařazeno do nabídky na 2. pololetí 2017.
Audit konsolidace poprvé KAPACITA ŠKOLENÍ JE NAPLNĚNA. Školení bude zařazeno do nabídky na 2. pololetí 2017.
Zdanění Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 15.9.2017
Konsolidace a podnikové kombinace Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 25.8.2017