Pozvánka a materiály na sněm 24. listopadu 2014

V pondělí 24. listopadu 2014 se v hotelu Olšanka v Praze 3 bude konat od 9.30 hodin XXIII. sněm Komory auditorů ČR. Pozvánka na sněm s programem a návratkou je spolu se sněmovními materiály v uzavřené části Pro členy. Tyto materiály budou auditorům zaslány i poštou nejpozději 30 dní před konáním sněmu (dle § 4 bodu 7 statutu).

Na sněm se lze přihlásit také ZDE. Termín pro doručení přihlášky na sněm a připomínek k dokumentům je 9. listopadu 2014.

Aktuality
11 listopad

Nabídka školení na 1. pololetí 2015

Vzdělávání

Od 11. listopadu 2014 se můžete v sekci Vzdělávání a publikace přihlašovat prostřednictvím E-shopu na vzdělávací akce připravené na 1. pololetí 2015.

11 listopad

KA ČR a ICAEW podepsaly dohodu o spolupráci

Tisk.zpráva

Komora auditorů České republiky (KA ČR) a Institut autorizovaných účetních znalců Anglie a Walesu (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW) podepsaly dohodu (memorandum o porozumění), která členům obou organizací otevírá nové možnosti, jak se stát členem partnerské organizace, a to včetně získání oprávnění provádět audit.

TISKOVÁ ZPRÁVA

03 září

Rozšíření počtu bank pro platby v e-shopu

Upozorňujeme, že k sedmi bankám (Česká spořitelna, Komerční banka, GE Money Bank, Fio banka, mBank, Reiffeisenbank, Sberbank), jejichž prostřednictvím lze v e-shopu hradit objednávky, přibyly nově dvě banky (ČSOB, Poštovní spořitelna/Era). Platit lze také bankovním převodem.

27 červen

Ukončení spolupráce s makléřem pro pojištění odpovědnosti auditorů za škodu k 30. 9.

Komora auditorů ukončí k 30. září 2014 spolupráci s makléřskou společností Aon Central and Eastern Europe, jejímž prostřednictvím mají auditoři a auditorské společnosti vedení v seznamu komory uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu.

29 květen

Aktualizace Sborníku materiálů ke zkoušce auditora - květen 2014

Komora auditorů ČR upozorňuje uchazeče ve zkouškovém systému, že došlo od května 2014 s okamžitou platností, k aktualizaci Sborníku materiálů ke zkoušce auditora.

13 březen

Eva Švecová novou členkou Výkonného výboru KA ČR

Eva Švecová, auditorka s číslem oprávnění 1905, se v březnu stala novou členkou Výkonného výboru Komory auditorů ČR. Nahradila Jiřího Ficbauera, který dopisem v únoru rezignoval na členství ve Výkonném výboru.

28 únor

Elektronické služby Komory auditorů

Nedávno spuštěné on-line aplikace umožňují získat přehled o příspěvcích, účasti na KPV, zasílat vyúčtování příspěvků, oznamovat změny v údajích vedených Komorou či zasílat přihlášky na auditorské zkoušky. On-line formuláře jsou dostupné v částech Pro členy a Chci se stát auditorem pod přihlášením.

14 leden

Zpráva o vztazích za rok 2013

Legislativa

Komora auditorů ČR připravila shrnutí problematiky ke zprávě o vztazích za rok 2013.

 

14 leden

Novely prováděcích předpisů k novele zákona o účetnictví

Legislativa

Dne 31. prosince 2013 byly zveřejněny novely prováděcích předpisů k novele zákona o účetnictví.

07 leden

Pokyn ministerstva k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2013

Legislativa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013.

zobrazit archiv aktualit
Připravujeme Školení
Závazkové a smluvní právo po rekodifikaci 2denní školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Finanční účetnictví II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 12.12.2014
Vnitřní kontrolní systém pohledem auditora Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Vnitřní kontrolní systém pohledem auditora Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Vnitřní kontrolní systém pohledem auditora Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Výběry vzorků a jejich vyhodnocování v praxi Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Daně a účetnictví nestátních neziskových organizací (NNO) po rekodifikaci Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Daně a účetnictví nestátních neziskových organizací (NNO) po rekodifikaci Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Závazkové a smluvní právo po rekodifikaci 2denní školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Makroekonomie-Mikroekonomie Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 16.1.2015