Aktuality
29 listopad

Schválené vnitřní předpisy a usnesení XXV. sněmu

Komora
Sněm

XXV., náhradní sněm Komory auditorů České republiky, který se konal 21. listopadu v Praze, schválil vnitřní předpisy, dvě novely etického kodexu, aplikační doložky k ISA 700 a 720 jako auditorské standardy, účetní závěrku za rok 2015 a rozpočet komory na rok 2017.
22 listopad

Sněm auditorů – Irena Liškařová opět zvolena prezidentkou Komory auditorů ČR

Komora
Sněm
Tisk.zpráva

V pondělí 21. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXV. sněm auditorů, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti, schvalování změn profesních předpisů a volby poloviny členů výkonného výboru. Prezidentkou komory byla opět zvolena Ing. Irena Liškařová, prvním viceprezidentem se stal Ing. Jiří Pelák, Ph.D. a viceprezidentem je nadále Ing. Pavel Kulhavý.

08 prosinec

Představení první konsolidované účetní závěrky ČR

Ve středu 14. prosince 2016 budou na VŠE v Praze náměstek ministra financí Tomáš Vyhnánek a jeho kolegové poprvé veřejně prezentovat údaje z první konsolidované účetní závěrky státu.

08 prosinec

FEE změnila název na Accountancy Europe

Federace evropských účetních (Fédération des Experts-comptables Européens, FEE) oslavila 7. prosince 2016 třicet let od svého založení a při této příležitosti změnila svůj název na Accountancy Europe. Organizace má rovněž nové logo, nové webové stránky www.accountancyeurope.eu . Má také nového prezidenta, kterým je Edelfried Schneider z Německa.

21 září

Novela zákona o auditorech vyhlášena ve Sbírce zákonů

Legislativa

Dne 21. září 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena rozsáhlá novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, kterou se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS.

23 září

Vzdělávací akce k povinnému vzdělávacímu tématu vyhlášenému VV pro rok 2017

Komora

Oddělení vzdělávání (KPV) zařazuje postupně do nabídky vzdělávání školení a klubová setkání, která souvisí s povinným vzdělávacím tématem (PVT) vyhlášeným výkonným výborem KA ČR pro příští kalendářní rok (2017).

Termín pro splnění: 31.12.2017, rozsah plnění: 12 hodin.

21 říjen

Pozvánka a materiály na sněm auditorů 21. listopadu 2016

Sněm

V pondělí 21. listopadu 2016 se v hotelu Olšanka v Praze 3 bude konat od 9.30 hodin XXV. sněm Komory auditorů ČR.

Sněmovní materiály jsou spolu s pozvánkou na sněm a programem auditorům k dispozici v uzavřené části Pro členy.

Na sněm se lze přihlásit ZDE.

Přihlášky na sněm a písemné připomínky ke sněmovním materiálům prosíme zasílat do 6. listopadu 2016.

17 říjen

Seminář k novému pojetí zprávy auditora

Ve středu 23. listopadu se od 9 do 13 hodin v prostorách České národní banky v Praze uskuteční seminář na téma „Nové pojetí zprávy auditora“. Pozvánku s programem naleznete zde.

KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA.

27 září

Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016

Účetnictví

V části Předpisy a metodika / Metodická podpora je auditorům k dispozici „Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016“ a "Příklad formulářů účetních výkazů pro rok 2016".

21 září

7. ročník odborného semináře NÚR

Národní účetní rada pořádá v pátek 2. prosince 2016 v době od 9.00 do 16.00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze již 7. ročník odborného semináře zaměřeného na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu.

Pozvánku spolu s programem semináře a informací k on-line přihlašování na seminář naleznete ZDE.

 

zobrazit archiv aktualit
Připravujeme Školení
Novela zákona o auditorech aneb audit pod novou regulací Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novely ISA účinné pro audity účetních závěrek sestavených po 15. 12. 2016 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novela zákona o auditorech aneb audit pod novou regulací Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novely ISA účinné pro audity účetních závěrek sestavených po 15. 12. 2016 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Makroekonomie-mikroekonomie Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 13.1.2017
Zdanění Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 26.1.2017
Novinky v oblasti veřejných zakázek pro dodavatele Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Konsolidace a podnikové kombinace Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 10.2.2017