Aktuality
23 březen

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici metodik auditu a účetnictví

Komora

Termín pro zasílání profesního CV s motivačním dopisem je 30. 4. 2015.

13 březen
04 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2015 se podává do 31. března 2015

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2015 se předkládá do 31. března 2015 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2015. 
26 leden

Materiál z FEE – Samostatné finanční výkazy

FEE

Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) vydala v červnu 2014 materiál k široké diskusi týkající se závazků v samostatných finančních výkazech.
FEE dne 15. ledna 2015 odeslala svůj komentář k výše zmiňovanému materiálu a poskytla jej svým členům k dispozici.

29 prosinec

Novela zákona o auditorech č. 334/2014 vyšla ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů v částce č. 131 byl 29.12.2014 zveřejněn předpis č. 334/2014, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o auditorech v pdf je zde.

18 prosinec

Petr Kříž je novým prezidentem FEE

FEE

Petr Kříž byl 17. prosince jmenován prezidentem Federace evropských účetních (FEE) na období let 2015–2016. Zastupujícím prezidentem se stal Edelfried Schneider.

18 prosinec

Příručka k poskytování dotací na webu Komory

Komora

Komora auditorů zveřejňuje Příručku k poskytování dotací.

Je k dispozici v elektronické podobě na webu Komory v oddělení Předpisy a metodika/Metodická podpora.

18 prosinec

Pokyn ministerstva k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2014

Legislativa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2014.

25 listopad

Prezidentkou Komory auditorů ČR byla zvolena Irena Liškařová

Tisk.zpráva

Na sněmu auditorů, který se konal 24. listopadu, byla prezidentkou komory zvolena Irena Liškařová, první viceprezidentkou prof. Libuše Müllerová a viceprezidentem Pavel Kulhavý. Novou předsedkyní dozorčí komise je Jana Gebauerová a předsedou kárné komise Radomír Stružinský.

TISKOVÁ ZPRÁVA

11 listopad

KA ČR a ICAEW podepsaly dohodu o spolupráci

Tisk.zpráva

Komora auditorů České republiky (KA ČR) a Institut autorizovaných účetních znalců Anglie a Walesu (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW) podepsaly dohodu (memorandum o porozumění), která členům obou organizací otevírá nové možnosti, jak se stát členem partnerské organizace, a to včetně získání oprávnění provádět audit.

TISKOVÁ ZPRÁVA

zobrazit archiv aktualit
Připravujeme Školení
Auditing I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 10.4.2015
Změny v DPH od 1.1.2015 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Změny v DPH od 1. 1.2015 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Finanční účetnictví I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 24.4.2015
NOZ - čas, promlčení a zánik práva Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jejich trestněprávní souvislosti Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Vnitřní kontroly ZMĚNA TERMÍNU na 23.4.2015 (viz Detail). Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Vnitřní kontroly ZMĚNA TERMÍNU - 24.4.2015 (viz Detail). Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Auditing II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 7.5.2015
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jejich trestněprávní souvislosti Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.