Aktuality
21 září

Novela zákona o auditorech vyhlášena ve Sbírce zákonů

Legislativa

Dne 21. září 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena rozsáhlá novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, kterou se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS.

20 září

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky KA ČR

Komora

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky KA ČR a náhradníka. Nabídky zasílejte nejpozději do 12. 10. 2016, 12:00 hodin na e-mailovou adresu vyberoverizeni@kacr.cz.

27 září

Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016

Účetnictví

V části Předpisy a metodika / Metodická podpora je auditorům k dispozici „Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016“ a "Příklad formulářů účetních výkazů pro rok 2016".

23 září

Vzdělávací akce k povinnému vzdělávacímu tématu vyhlášenému VV pro rok 2017

Komora

Oddělení vzdělávání (KPV) zařazuje postupně do nabídky vzdělávání školení a klubová setkání, která souvisí s povinným vzdělávacím tématem (PVT) vyhlášeným výkonným výborem KA ČR pro příští kalendářní rok (2017).

Termín pro splnění: 31.12.2017, rozsah plnění: 12 hodin.

21 září

7. ročník odborného semináře NÚR

Národní účetní rada pořádá v pátek 2. prosince 2016 v době od 9.00 do 16.00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze již 7. ročník odborného semináře zaměřeného na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu.

Pozvánku spolu s programem semináře a informací k on-line přihlašování na seminář naleznete ZDE.

 

16 září
15 září

Komora auditorů ČR hledá PR pracovníka

Komora

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici PR pracovníka. Nabídky je možné zasílat nejpozději do 30. září.

 

07 září

Návrh programu sněmu 21. listopadu 2016

Sněm

Výkonný výbor Komory auditorů České republiky svolává v souladu s jednacím řádem XXV. sněm, který se bude konat v pondělí 21. listopadu 2016 od 9.30 hod. v hotelu Olšanka na Žižkově v Praze 3 s navrženým programem, který naleznete zde.

 

29 červen

Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759

Komora

Komora auditorů ČR znovu upozorňuje, že došlo k opakovanému zneužití jména a čísla oprávnění auditora Ing. Milana Sotony, ev. č. 1759. Doporučujeme všem, kteří mají vyhotovenou auditorskou zprávu podepsanou uvedeným auditorem, aby ho kontaktovali a ověřili si, že jejich auditorská zpráva je podepsaná skutečně auditorem Milanem Sotonou. Kontakty na něj je možné nalézt v rejstříku auditorů.

23 červen

Upozornění na zřizování datových schránek statutárním auditorům

Legislativa
Pro členy

Komora auditorů ČR upozorňuje auditory na to, že v návrhu projednávané novely zákona o auditorech se nově vyskytuje povinnost pro všechny statutární auditory mít zřízenou datovou schránku. Obracíme se na všechny statutární auditory s výzvou, aby v této otázce nepodnikali žádné samostatné kroky, neboť datové schránky budou zřízeny všem úřední cestou, a to bezplatně.

zobrazit archiv aktualit
Připravujeme Školení
Auditing I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 14.10.2016
Novela zákona o auditorech aneb audit pod novou regulací Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
DPH 2016 - zkušenosti s kontrolním hlášením Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
IFRS - přechod z ČÚS na IFRS, podobnosti a rozdíly (dvoudenní školení) Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novela zákona o auditorech aneb audit pod novou regulací Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novela zákona o auditorech aneb audit pod novou regulací Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Finanční účetnictví I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 27.10.2016
Novela zákona o účetnictví a související interpretace NÚR ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ ŠKOLENÍ
Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Etický kodex po novele zákona o auditorech Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Etický kodex po novele zákona o auditorech Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.