Aktuality
18 duben

Konzultace MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí auditorům, kteří mají zkušenosti z teritoria Austrálie či Nového Zélandu, možnost zapojit se do veřejné konzultace o budoucích hospodářských vztazích EU s těmito zeměmi. Bližší informace včetně dotazníku k vyplnění jsou uvnitř článku.

21 březen

Upozornění na pozbytí platnosti oprávnění č. 1753 statutární auditorky Ing. Blanky Sítařové

Komora

Komora auditorů ČR upozorňuje, že statutární auditorka Ing. Blanka Sítařová, IČO 65300343, se sídlem Jugoslávská 596/27, 613 00, Brno - Černá Pole, ev. č. oprávnění 1753, není od 26. března 2015 oprávněna vykonávat auditorskou činnost, neboť k tomuto datu pozbylo platnosti její auditorské oprávnění.

01 březen

Povinné vzdělávací téma pro rok 2017

Komora

Výkonný výbor Komory auditorů na návrh Výboru pro KPV vyhlásil na zasedání 15. února povinné vzdělávací téma pro rok 2017 a podle ustanovení § 3 odst. 1 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů KA ČR stanovil rozsah a lhůtu pro jeho splnění.

Bližší informace naleznete zde.

29 únor

Vyúčtování příspěvků pro rok 2016 se podává do 31. března 2016

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2016 se předkládá do 31. března 2016 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2016. 
04 únor

Materiál z FEE - Role výborů pro audit

FEE

Evropská federace účetních (FEE) vydala materiál týkající se posílení role výborů pro audit (The impact of the audit reform on audit committees in Europe).

05 leden

Doporučení MŠMT k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2015

Legislativa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2015.

01 prosinec

Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení ZoU

Legislativa

Dne 25. 11. 2015 vydalo Ministerstvo financí ČR sdělení k aplikaci některých ustanovení zákona o účetnictví.
Sdělení se týká upozornění na změny v ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem a upozornění na změny v parametrech pro povinné ověřování účetních závěrek auditorem.

24 listopad

Schválené vnitřní předpisy a usnesení mimořádného sněmu

Sněm

XXIV., mimořádný a náhradní sněm Komory auditorů České republiky, který se konal 23. listopadu v Praze, schválil novely vnitřních předpisů, auditorských standardů a aplikačních doložek KA ČR, změny etického kodexu, účetní závěrku za rok 2014 a rozpočet komory na rok 2016. Novelizované vnitřní předpisy jsou k dispozici v části O Komoře - Vnitřní předpisy, dále v části Předpisy a metodika - Etika a Předpisy a metodika - Auditorské standardy. Usnesení sněmu je v části pro členy.

19 listopad

Dotazy ke stanovení povinnosti ověření účetní závěrky auditorem od 1. ledna 2016

Legislativa

V sekci Předpisy a metodika/Metodická podpora v části Dotazy a odpovědi k metodice účetnictví a auditu rok 2015 najdete stanovisko KA ČR k dotazům týkajícím se změn ve stanovení povinnosti ověření účetní závěrky auditorem v souvislosti s novým ZoU platným od 1. 1. 2016 (definice aktiv celkem, podmínky pro povinné ověření účetní závěrky auditorem).

24 duben

Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce

Auditoři se budou podílet na procesu podávání žádostí o dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Více informací naleznete uvnitř článku.

zobrazit archiv aktualit
Připravujeme Školení
Finanční účetnictví II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 3.6.2016
Makroekonomie-mikroekonomie Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 1.7.2016
Zdanění Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 8.7.2016
SRO a AS po rekodifikaci Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
SRO a AS po rekodifikaci Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Konsolidace a podnikové kombinace Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 26.8.2016
Podnikové finance Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 2.9.2016
Právo v podnikání Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 16.9.2016
Práva a povinnosti auditora při provádění inventarizací Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novinky v daních a účetnictví Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.