Aktuality
14 březen

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 po novele zákona o přezkoumávání hospodaření

Legislativa

Dne 21. února 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání“). Novela zákona o přezkoumávání se týká rozšíření předmětu přezkoumání hospodaření uvedeného v ustanovení § 2 odst. 2 o povinnost ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou odpovědnost.

10 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2017 se podává do 31. března 2017

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2017 se předkládá do 31. března 2017 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2017. 
01 březen

Metodické doporučení MŠMT k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2016

Legislativa

MŠMT vydalo metodické doporučení ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016.

28 únor

Příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky

Komora

V sekci Metodická podpora byly do dokumentu „Příklady zpráv auditora s nemodifikovaným výrokem“ přidány dva nové příklady zpráv auditora pro audit konsolidované účetní závěrky.

19 leden

Zveřejněna metodická pomůcka pro SME/SMP

Komora

KA ČR zveřejnila metodickou pomůcku pro malé a střední podniky a auditorské praxe (SME/SMP).

10 leden

Novela zákona o účetnictví – nefinanční informace

Legislativa
Účetnictví

Dne 30. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů v částce 185 vyhlášen zákon č. 462/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví).

20 prosinec

Nový formát zprávy auditora

Komora

V rámci sekce Metodická podpora a Auditorské standardy naleznete všechny aktuálně dostupné informace z oblasti nového formátu zprávy auditora.

08 prosinec

FEE změnila název na Accountancy Europe

Federace evropských účetních (Fédération des Experts-comptables Européens, FEE) oslavila 7. prosince 2016 třicet let od svého založení a při této příležitosti změnila svůj název na Accountancy Europe. Organizace má rovněž nové logo, nové webové stránky www.accountancyeurope.eu . Má také nového prezidenta, kterým je Edelfried Schneider z Německa.

29 listopad

Schválené vnitřní předpisy a usnesení XXV. sněmu

Komora
Sněm

XXV., náhradní sněm Komory auditorů České republiky, který se konal 21. listopadu v Praze, schválil vnitřní předpisy, dvě novely etického kodexu, aplikační doložky k ISA 700 a 720 jako auditorské standardy, účetní závěrku za rok 2015 a rozpočet komory na rok 2017.
22 listopad

Sněm auditorů – Irena Liškařová opět zvolena prezidentkou Komory auditorů ČR

Komora
Sněm
Tisk.zpráva

V pondělí 21. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXV. sněm auditorů, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti, schvalování změn profesních předpisů a volby poloviny členů výkonného výboru. Prezidentkou komory byla opět zvolena Ing. Irena Liškařová, prvním viceprezidentem se stal Ing. Jiří Pelák, Ph.D. a viceprezidentem je nadále Ing. Pavel Kulhavý.

27 září

Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016

Účetnictví

V části Předpisy a metodika / Metodická podpora je auditorům k dispozici „Příklad přílohy v účetní závěrce pro rok 2016“ a "Příklad formulářů účetních výkazů pro rok 2016".

zobrazit archiv aktualit
27. 2. 2017 - 3. 3. 2017
Právo v podnikání
27. 2. 2017 - 3. 3. 2017
Právo v podnikání
27. 2. 2017 - 3. 3. 2017
Právo v podnikání
27. 2. 2017 - 3. 3. 2017
Právo v podnikání
27. 2. 2017 - 3. 3. 2017
Právo v podnikání

09:30 - 15:00
Výkonný výbor

15:30 - 18:00
Výbor pro metodiku auditu

09:00 - 11:00
Zkouška Právo v podnikání

09:00 - 12:00
Výbor pro veřejný sektor

09:30 - 16:00
Dozorčí komise

14. 3. 2017 - 15. 3. 2017
Statistika
14. 3. 2017 - 15. 3. 2017
Statistika
16. 3. 2017 - 17. 3. 2017
Informační technologie
16. 3. 2017 - 17. 3. 2017
Informační technologie

09:00 - 15:00
Kárná komise

09:00 - 12:00
Redakční rada časopisu Auditor

09:00 - 12:00
Výbor pro účetní výkaznictví

15:00 - 18:00
Výbor pro auditorské zkoušky

09:00 - 11:00
Zkouška Statistika

11:30 - 13:30
Zkouška Informační technologie

09:00 - 13:00
Prezidium

28. 3. 2017 - 30. 3. 2017
Auditing I
28. 3. 2017 - 30. 3. 2017
Auditing I
28. 3. 2017 - 30. 3. 2017
Auditing I
Připravujeme Školení
Auditing I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 7.4.2017
Změny zákona o DPH od 1. 1. 2017 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novinky v daních a účetnictví Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Změny zákona o DPH od 1. 1. 2017 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Novinky v daních a účetnictví Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Jak na ověření veřejné zakázky Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Finanční účetnictví I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 21.4.2017
Novela zákona o auditorech a etický kodex Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Auditing II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 5.5.2017
Aktuální změny v oblasti daně z příjmů, především novela ZDP 2017 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.