Aktuality
13 březen

Eva Švecová novou členkou Výkonného výboru KA ČR

Eva Švecová, auditorka s číslem oprávnění 1905, se v březnu stala novou členkou Výkonného výboru Komory auditorů ČR. Nahradila Jiřího Ficbauera, který dopisem v únoru rezignoval na členství ve Výkonném výboru.

24 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2014 se podává do 31. března 2014

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2014 se předkládá do 31. března 2014 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2014. 
28 únor

Volby do orgánů KA ČR: Navrhujte kandidáty do 15. dubna

Na letošním XXIII. sněmu, který se bude konat 24. listopadu v Praze, se uskuteční, v souladu s ustanovením § 55 odst. 6 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, volby do Výkonného výboru, Dozorčí komise, Kárné komise, Volební komise a také volba auditora účetní závěrky Komory auditorů ČR.

14 leden

Zpráva o vztazích za rok 2013

Legislativa

Komora auditorů ČR připravila shrnutí problematiky ke zprávě o vztazích za rok 2013.

 

28 únor

Elektronické služby Komory auditorů

Nedávno spuštěné on-line aplikace umožňují získat přehled o příspěvcích, účasti na KPV, zasílat vyúčtování příspěvků, oznamovat změny v údajích vedených Komorou či zasílat přihlášky na auditorské zkoušky. On-line formuláře jsou dostupné v částech Pro členy a Chci se stát auditorem pod přihlášením.

31 prosinec

Hodnotící dotazník KPV

Vzdělávání

Vyhodnocení dotazníků účastníků kontinuálního profesního vzdělávání naleznete zde.
11 prosinec

Upozornění pro uchazeče ve zkouškovém systému

Zkoušky

Komora auditorů ČR upozorňuje, že v souladu s podmínkami uvedenými ve Sborníku materiálů ke zkoušce auditora došlo ke změně celé kapitoly týkající se dílčí části auditorské zkoušky Právo v podnikání. Celá tato kapitola byla aktualizována s ohledem na nové právní úpravy související s rekodifikací občanského a obchodního práva. Aktualizovaná část č. 5 Právo v podnikání je přiložena na konci Sborníku.

 

Komora auditorů ČR zároveň upozorňuje, že došlo ke změně v možnosti osvobození od dílčí části auditorské zkoušky Právo v podnikání. Tato změna je uvedena v těchto tabulkách: Zkoušky složené na Vysoké škole ekonomické a Zkoušky složené na Institutu Certifikovaných účetních.

30 říjen

Plnění prioritního vzdělávacího tématu pro rok 2014

Výkonný výbor schválil na zasedání v říjnu 2013 podmínky pro splnění prioritního vzdělávacího tématu na rok 2014 "REKODIFIKACE OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA".

14 leden

Novely prováděcích předpisů k novele zákona o účetnictví

Legislativa

Dne 31. prosince 2013 byly zveřejněny novely prováděcích předpisů k novele zákona o účetnictví.

07 leden

Pokyn ministerstva k poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením za rok 2013

Legislativa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013.

zobrazit archiv aktualit
Připravujeme Školení
Finanční účetnictví I Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 25.4.2014
Plánování a provedení auditorských testů Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Vnitřní kontroly Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Auditing II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 9.5.2014
Auditorské riziko ve vazbě na účetnictví Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Základní přehled změn po rekodifikaci Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Manažerské účetnictví Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 23.5.2014
Auditorské riziko ve vazbě na účetnictví Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Daňové zákony po rekodifikaci soukromého práva Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Daňové zákony po rekodifikaci soukromého práva Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.