Aktuality
24 listopad

Usnesení XXIV., mimořádného sněmu

Sněm

XXIV., mimořádný a náhradní sněm Komory auditorů České republiky, který se konal
23. listopadu v Praze, schválil novely vnitřních předpisů, auditorských standardů a aplikačních doložek KA ČR, změny etického kodexu, účetní závěrku za rok 2014 a rozpočet komory na rok 2016. Usnesení sněmu je v části pro členy.

20 říjen

6. ročník odborného semináře NÚR

Národní účetní rada pořádá v pátek 11. prosince 2015 v době od 9.00 do 16.00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze již 6. ročník odborného semináře zaměřeného na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu.

Pozvánku spolu s programem semináře a přihláškou naleznete ZDE.

04 březen

Vyúčtování příspěvků pro rok 2015 se podává do 31. března 2015

Komora

Vyúčtování příspěvků auditorů a auditorských společností pro rok 2015 se předkládá do 31. března 2015 a pohyblivý příspěvek je splatný do 30. června 2015. 
19 listopad

Dotazy ke stanovení povinnosti ověření účetní závěrky auditorem od 1. ledna 2016

Legislativa

V sekci Předpisy a metodika/Metodická podpora v části Dotazy a odpovědi k metodice účetnictví a auditu rok 2015 najdete stanovisko KA ČR k dotazům týkajícím se změn ve stanovení povinnosti ověření účetní závěrky auditorem v souvislosti s novým ZoU platným od 1. 1. 2016 (definice aktiv celkem, podmínky pro povinné ověření účetní závěrky auditorem).

24 duben

Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce

Auditoři se budou podílet na procesu podávání žádostí o dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Více informací naleznete uvnitř článku.

16 duben

IAASB vydala revidovanou verzi ISA 720

IFAC

IAASB vydala 8. dubna 2015 revidovanou verzi auditorského standardu ISA 720 (Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku).
Novela má za cíl specifikovat činnost auditora v případě „ostatních informací“ obsažených ve výroční zprávě klienta.

15 duben

FEE upozorňuje na povinně zveřejňované informace úvěrových institucí

FEE

FEE upozorňuje na povinnosti plynoucí z článku 89 CRD IV, které se týkají povinného zveřejňování informací úvěrových institucí podle jednotlivých zemí.

26 leden

Materiál z FEE – Samostatné finanční výkazy

FEE

Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) vydala v červnu 2014 materiál k široké diskusi týkající se závazků v samostatných finančních výkazech.
FEE dne 15. ledna 2015 odeslala svůj komentář k výše zmiňovanému materiálu a poskytla jej svým členům k dispozici.

29 prosinec

Novela zákona o auditorech č. 334/2014 vyšla ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů v částce č. 131 byl 29.12.2014 zveřejněn předpis č. 334/2014, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o auditorech v pdf je zde.

18 prosinec

Petr Kříž je novým prezidentem FEE

FEE

Petr Kříž byl 17. prosince jmenován prezidentem Federace evropských účetních (FEE) na období let 2015–2016. Zastupujícím prezidentem se stal Edelfried Schneider.

zobrazit archiv aktualit
Připravujeme Školení
Ověřování výroční zprávy auditorem od 1. 1. 2016 Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Analytické testy v auditorské praxi Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Audit zúčtovacích vztahů (pohledávky, závazky, daně, mzdy) Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Finanční účetnictví II Kurzy před auditorskou zkouškou
Zkouška: 11.12.2015
Aktuality v dani z příjmů právnických osob Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Audit zúčtovacích vztahů (pohledávky, závazky, daně, mzdy) Audit zúčtovacích vztahů (pohledávky, závazky, daně, mzdy)
Zakázky jiné než audit Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Praktické školení na vedení elektronického spisu auditora Pracovní setkání pro všechny, tedy nejen pro stávající uživatele auditorského softwaru společnosti Fragaria s.r.o. - program FAUST.
Aktuality v dani z příjmů právnických osob Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.
Analytické testy v auditorské praxi Školení pro auditory, asistenty auditora a odbornou veřejnost.