Zprávy auditora

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

     odkazy na důležité dokumenty Accountancy Europe a Evropské komise
          - doporučení AE z prosince 2019
          - otázky a odpovědi
          - sdělení Evropské komise č. 2020/C 379/01 z listopadu 2020

AUDIT ZAHAJOVACÍ ROZVAHY

PROVĚRKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

VEŘEJNÝ SEKTOR

ZAKÁZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

DOTACE