Termíny auditorských zkoušek

Termíny zkoušek - 1. pololetí 2017

Název zkoušky Termín
Makroekonomie-Mikroekonomie 13. 01. 2017
Zdanění 26. 01. 2017
Konsolidace a podnikové kombinace 10. 02. 2017
Finanční účetnictví II 24. 02. 2017

Právo v podnikání

10. 03. 2017

Informační technologie 24. 03. 2017
Statistika 24. 03. 2017
Auditing I

07. 04. 2017

Finanční účetnictví I 21. 04. 2017
Auditing II 05. 05. 2017
Manažerské účetnictví 19. 05. 2017
Podnikové finance 02. 06. 2017

Termíny zkoušek - 2. pololetí 2017

Název zkoušky Termín
Makroekonomie-mikroekonomie 03.07. 2017
Zdanění 15.09. 2017
Konsolidace a podnikové kombinace 25.08. 2017
Finanční účetnictví II 31.08. 2017
Právo v podnikání 15.09. 2017
Informační technologie 26.09. 2017
Statistika 26.09. 2017
Auditing I

13.10. 2017

Finanční účetnictví I 27.10. 2017
Auditing II 03.11. 2017
Manažerské účetnictví 24.11. 2017
Podnikové finance 08.12. 2017

     Termíny dílčích částí auditorské zkoušky 2017

Zkoušky budou probíhat v prostorách K-centrum, Senovážném náměstí 23, 110 00
Praha 1, Budova C, zasedací místnost č. 16 od 9 hodin nebo v prostorách KA ČR.

Případné změny termínů nebo místa konaní zkoušek Vám budou předem oznámeny emailem.