Časté dotazy k provádění fyzické inventury v čase COVID-19

Na oddělení metodiky KAČR se obrátila řada auditorů s dotazy, které se týkaly inventury zásob. Proto jsme se ve spolupráci s Výborem pro metodiku auditu rozhodli na nejčastější dotazy v krátkosti odpovědět.

Dotazy naleznete zde i v časopise Auditor č. 10/2020 v části Dotazy a odpovědi z oblasti metodiky auditu.