Dopis předsedy DK k aktuální situaci

Dozorčí komise KA ČR odkládá všechny kontroly naplánované do 14. dubna 2020 a nabízí možnost provést kontrolu „na dálku“. Pokud tak nebude možno, náhradní termíny kontrol budou stanoveny po dohodě s kontrolovanými auditory tak, aby byly splněny veškeré zákonné požadavky.
Celé vyjádření předsedy Dozorčí komise KA ČR, Jiřího Viktorína, si můžete přečíst zde.