Dopis ČNB k ověřování účetních závěrek úvěrových institucí

ČNB považuje za žádoucí, aby zvýšené riziko úvěrových ztrát vyplývajících ze situace způsobené Covid-19 bylo co nejvěrněji prezentováno v účetnictví a finančních výkazech institucí. ČNB vnímá v této věci roli auditora jako klíčovou. Znění dopisu ČNB naleznete v článku.