AML

Metodická pomůcka "Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu" - znění pomůcky - účinnost od 10. října 2022